BBN poinformowało, że akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP 6 grudnia tego roku podczas wizyty w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu.

Na stopień generała dywizji prezydent mianował gen. bryg. Krzysztofa Motackiego, dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Z kolei na stopień generała brygady prezydent mianował płk Piotra Malinowskiego – szef Sztabu Wielonarodowej Dywizji Północy-Wschód i płk Dariusza Żuchowskiego – zastępcę szefa Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód ds. Zabezpieczenia. (PAP)

Autor: Łukasz Pawłowski