W najbliższych dniach MON ma wysłać do USA zaktualizowane zapytanie ofertowe w sprawie drugiej fazy patriotów. Umowa ma być gotowa do podpisu jesienią przyszłego roku.
Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu z resortu obrony do administracji amerykańskiej zostanie wysłana aktualizacja letter of request – zapytania ofertowego na drugą fazę programu Wisła, czyli tarczy przeciwrakietowej średniego zasięgu. Pierwotny dokument przekazano Amerykanom w marcu 2017 r. Pod koniec marca 2018 r. minister Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę pierwszych dwóch baterii Patriot, czyli pierwszą fazę. Teraz mamy uszczegóławiać, co chcemy kupić w drugiej fazie.
O ile sprawa się nie opóźni – w związku z naciskami ambasador amerykańskiej Georgette Mosbacher na rząd polski w kwestii wolności mediów – będziemy prosili m.in. o wycenę kolejnych sześciu baterii. Chodzi o prawie 600 pocisków niskokosztowych oraz radarów. W ostatnich miesiącach w Stanach Zjednoczonych przyspieszyły prace nad radarem dookólnym. Rośnie szansa na to, że uda nam się kupić ten sprzęt w czasie drugiej fazy.