Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie przyjęło w piątek uchwałę, w której zaprotestowało przeciwko stanowisku Krajowej Rady Sądownictwa, dotyczącemu sędziego Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego.

W uchwale olsztyńskie Zgromadzenie sędziów stanowczo protestuje przeciwko sformułowanej przez obecną KRS ocenie sędziego SN Stanisława Zabłockiego, wyrażonej w stanowisku z 9 listopada 2018 r., "jakoby Pan Sędzia +niegodny był powierzonego mu przez Rzeczpospolitą Polską urzędu+". Olsztyńscy sędziowie poparli tym samym podobne sprzeciwy uchwalone wcześniej przez przedstawicieli sędziów z Rzeszowa i Krakowa.

Na początku listopada - jak informował SN - "prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną Stanisław Zabłocki" wydał zarządzenie, na mocy którego zdjęto z wokandy sprawy wyznaczone w listopadzie i grudniu do rozpoznania przez powołanego do tej Izby przed miesiącem Wojciecha Sycha. Na mocy decyzji sędziego Zabłockiego, wstrzymano też wyznaczanie sędziego Sycha do składów orzekających w SN. "Zarządzenie jest uzasadnione z uwagi na potrzebę dbałości o jednolitość praktyki sądowej oraz bezpieczeństwo procesowe stron" - zaznaczył sędzia Zabłocki w zarządzeniu opublikowanym wtedy na stronie SN.

W przyjętej 9 listopada uchwale Krajowa Rada Sądownictwa uznała działanie sędziego Zabłockiego - "sędziego SN w stanie spoczynku" - za sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym. "Prawo sędziego do orzekania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wynika z wydanego przez Prezydenta RP aktu powołania na urząd sędziego. Konstytucja RP nie przewiduje weryfikowania tej prerogatywy Prezydenta RP przez jakikolwiek organ państwa. Czynności zmierzające do negowania ważności aktu powołania godzą w fundamenty państwa prawnego" - napisała KRS.

Rada dodała w związku z tym, że "w sytuacji, gdy działania takie podejmuje sędzia albo sędzia w stanie spoczynku, okazuje się być on niegodnym powierzonego mu przez Rzeczpospolitą Polską urzędu".

W uchwale podjętej w piątek przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów SO w Olsztynie napisano, że "członkowie obecnej KRS nie zostali wybrani przez sędziów, a wyrażona przez nich opinia z dnia 9 listopada 2018 r., w żadnej mierze nie może być utożsamiana ze zdaniem środowiska sędziowskiego".

W swojej uchwale olsztyńscy sędziowie stwierdzili, że "nie sposób nie docenić wielkiego dorobku prawniczego" sędziego Zabłockiego, który "swoją niezłomną postawą dodatkowo potwierdza swoje moralne i etyczne kwalifikacje do pełnienia w RP najwyższych urzędów sędziowskich". Jak ocenili, "podczas wieloletniej pracy zawodowej wielokrotnie dowiódł, że służy wyłącznie społeczeństwu, stoi na straży wolności i praw obywatelskich, w czym pozostaje wierny Konstytucji RP i sędziowskiej przysiędze".

Podkreślili też jego "działania na rzecz uzyskania przez Polskę statusu demokratycznego państwa prawa" i "na rzecz rehabilitacji tych, którzy poświęcili swoje życie, walcząc o Wolną i Niepodległą Polskę". "Kwestionowanie kwalifikacji Pana Sędziego Stanisława Zabłockiego do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego uznajemy za skrajnie niegodziwe" - napisali.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy SO w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski, w piątkowym Zgromadzeniu wzięło udział 70 sędziów na 114 uprawnionych. Za podjęciem uchwały było 60 sędziów, jeden wstrzymał się od głosu, a 9 sędziów nie zagłosowało.