Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym przewidującą umożliwienie sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrotu do pełnienia urzędu. Nowelizacja została przekazana do Senatu.

Jak powiedział PAP Mamątow, senacka komisja zajmie się nią w czwartek. "Mamy decyzję marszałka Senatu, że to posiedzenie komisji ma się odbyć. Prawdopodobnie odbędzie się ono po południu, jeszcze nie mamy konkretnej godziny, jako że Senat musi mieć wtedy przerwę w obradach, a jej termin nie został jeszcze zarządzony" - powiedział Mamątow.

"Ponadto zależy nam bardzo na tym, aby w posiedzeniu komisji wziął udział przedstawiciel rządu, jako że był to projekt rządowy i senatorowie właśnie do rządu czy też resortu (sprawiedliwości) mogą mieć szereg pytań. Jeśli takiego przedstawiciela nie ma, to później z krytyką występują też posłowie opozycji" - dodał senator PiS.

Pytany, czy jest już określone, kiedy cały Senat zajmie się nowelizacją, Mamątow powiedział, że w tej sprawie decyduje Prezydium Izby, a - jak dotąd - nie ma informacji, aby taka decyzja została podjęta.

Nowelizacja dotyczy przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym z grudnia 2017, która weszła w życie 3 kwietnia b.r. Zgodnie z nią z mocy prawa przeszli w stan spoczynku i od 4 lipca przestali pełnić funkcję sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogli dalej orzekać, jeśli złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN.

Według uchwalonej w środę noweli, sędzia SN albo sędzia NSA, który przeszedł w stan spoczynku na podstawie obecnych przepisów, z dniem wejścia w życie tej nowelizacji powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 r.

19 października Trybunał Sprawiedliwości UE, przychylając się do wniosku Komisji Europejskiej, wydał wstępne postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w ramach których znalazło się: zawieszenie stosowania przepisów ustawy o SN dot. przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku; przywrócenie do orzekania sędziów, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku; powstrzymanie się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów SN na stanowiskach, których dotyczą kwestionowane przepisy i wyznaczenia nowego Pierwszego Prezesa SN. (PAP)

autor: Wiktoria Nicałek