Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła swoje szacunki globalnego wzrostu gospodarczego w 2019 r. do 3,5 proc. - wynika z najnowszego raportu OECD. Autorzy publikacji oceniają, że szczyt rozwoju światowej gospodarki już minął, a zagrożenia dla globalnego wzrostu nadal rosną.

"Globalny wzrost gospodarczy pozostaje silny, ale osiągnął swój szczyt w ostatnim czasie, a obecnie stoi w obliczu rosnących zagrożeń, w tym rosnących napięć handlowych i zaostrzenia warunków finansowych" - napisano w raporcie.

"Prognozy wzrostu na przyszły rok zostały zrewidowane w dół dla większości największych gospodarek świata" – dodano.

Poniżej wybrane, najnowsze szacunki dynamiki PKB wg OECD (dane w proc.) w porównaniu z prognozami z września 2018 r.:

Dane/prognozy na: 2018 | | 2019 | 2020
Dane/prognozy z: XI '18 | Różnica względem IX ‘18 | XI '18 Różnica względem IX '18 | XI'18
Świat 3,7 | 0 | 3,5 -0,2 | 3,5
G20 3,8 | -0,1 | 3,7 -0,1 | 3,7
Strefa Euro 1,9 | -0,1 | 1,8 -0,1 | 1,6
Japonia 0,9 | -0,3 | 1,0 -0,2 | 0,7
USA 2,9 | 0 | 2,7 0 | 2,1

"W wielu krajach bezrobocie jest rekordowo niskie, lecz zaczynają się pojawiać niedobory siły roboczej. Rosnące zagrożenia dla wzrostu PKB mogą podkopać fundamenty dla +miękkiego lądowania+ po prognozowanym spowolnieniu gospodarczym" - oceniło OECD.

"Ze względu na to, że banki centralne stopniowo i odpowiednio ograniczają wsparcie płynności, rynki zaczęły ryzykować przeszacowanie, co odzwierciedla powrót zmienności i spadek cen niektórych aktywów. Przepływy kapitału, które napędzały ekspansję gospodarek krajów wschodzących, odwracały się w kierunku gospodarek państw rozwiniętych, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych" - napisano w raporcie.

Autorzy raportu zwrócili uwagę na rosnące napięcia handlowe, bowiem cła uderzają we wzrosty wymiany handlowej oraz inwestycji.

"Napięcia handlowe zwiększyły niepewność dla przedsiębiorstw i zagroziły zakłóceniem globalnych łańcuchów dostaw, szczególnie w regionach ściśle powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. (...) Dalsza eskalacja konfliktów handlowych może się odbić na wymianie oraz wzroście PKB, powodując jeszcze więcej niepewności w biznesplanach i inwestycjach" - napisali analitycy OECD.

Raport OECD wskazuje, że rosną także napięcia polityczne.

"Na Bliskim Wschodzie i w Wenezueli wyzwania geopolityczne i polityczne przełożyły się na bardziej niestabilne ceny ropy naftowej. W Europie Brexit jest ważnym źródłem politycznej niepewności. Konieczne jest, aby Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo zdołały zawrzeć umowę, która utrzymuje możliwie najściślejszy związek między stronami" - napisano w raporcie.

W raporcie napisano, że "globalne ożywienie gospodarcze po kryzysie finansowym nie przyniosło namacalnej poprawy poziomu życia wielu osób".

"Podczas, gdy bezwzględne ubóstwo gwałtownie spadło w szeregu gospodarek wschodzących, kryzys ujawnił dziesięciolecia zwiększania się różnic w poziomie dobrobytu pomiędzy lepiej wykwalifikowaną, mobilną częścią populacji i większą liczbą mniej mobilnych, często mniej wykwalifikowanych ludzi w wielu rozwiniętych gospodarkach" - oceniło OECD.

"Nierówności w dochodach przechodzą z pokolenia na pokolenie. (...) Te głęboko zakorzenione nierówności zagrażają wzrostowi gospodarczemu, mobilności międzypokoleniowej i wprowadzają czynnik niezadowolenia społecznego do globalnej gospodarki" - dodano.(PAP Biznes)