Sejm podczas posiedzenia w środę uczcił chwilą ciszy ofiary niemieckiego obozu, który mieścił sie na terenie III fortu twierdzy Modlin w Pomiechówku. 75 lat temu w listopadzie i grudniu 1943 r. miało miejsce największe nasilenie wykonanych tam masowych egzekucji.

"W czasie drugiej wojny światowej na terenie III fortu twierdzy Modlin w Pomiechówku mieścił sie hitlerowski obóz karno-śledczy, miejsce kaźni przetrzymywanych więźniów w tym Żydów z północnego Mazowsza i członków polskich organizacji podziemnych" - powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Przypomniał, że "75 lat temu w listopadzie i grudniu 1943 r. miało miejsce największe nasilenie masowych egzekucji". W ich wyniku jak mówił, "śmierć w III forcie w Pomiechówku poniosło tysiące osób". Wyjaśnił, że prawdziwej liczby ofiar nie da się ustalić." Proszę o uczczenie tych ofiar chwilą ciszy" - powiedział Kuchciński.

III Fort został wzniesiony w XIX w. przy drodze Modlin–Pomiechówek. Po kampanii wrześniowej w 1939 r. niemieckie władze wojskowe zorganizowały w nim obóz jeniecki dla obrońców twierdzy modlińskiej. W lutym 1940 r. fort został przekształcony w obóz przesiedleńczy dla ludności Wielkopolski i Mazowsza, a następnie w obóz – getto dla ludności żydowskiej z pobliskich miejscowości – Płońska, Sierpca, Raciąża i Zakroczymia. W listopadzie i grudniu 1942 r. getto zostało zlikwidowane, a jego mieszkańcy wywiezieni do Oświęcimia. 10 marca 1943 r. po zlikwidowaniu getta III Fort został przekształcony w podległy gestapo areszt policyjny, w którym osadzano zarówno więźniów politycznych i kryminalnych. Areszt został zlikwidowany 31 września 1944 r. Przez obóz i areszt w III Forcie przeszło ok. 60 tys. osób. (PAP)

autor: Olga Łozińska