Poczta zaleca, aby listy priorytetowe do krajów europejskich nadawać do 12 grudnia 2018 roku, do USA i innych krajów pozaeuropejskich do 7 grudnia 2018 roku.

Z kolei ekonomiczne przesyłki listowe do krajów europejskich powinny być nadane do 4 grudnia 2018 roku.

Poczta informuje również, że paczki priorytetowe do krajów europejskich nadać należy do 7 grudnia 2018 roku, do USA i innych krajów pozaeuropejskich do 30 listopada 2018 roku.

Natomiast ekonomiczne paczki pocztowe do krajów europejskich należy nadać do 23 listopada 2018 roku.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski