Komisja weryfikacyjna uznała we wtorek, że decyzje zwrotowe ws. nieruchomości przy ul. Wilczej i Skorupki 6 oraz al. Niepodległości 151 zostały wydane z naruszeniem prawa. Przewodniczący komisji Patryk Jaki zapowiedział, że w najbliższym czasie przesłuchany zostanie mecenas Robert N.

Komisja weryfikacyjna zebrała się we wtorek na niejawnym posiedzeniu, po nim na konferencji prasowej członkowie komisji przestawili rozstrzygnięcia ws. dwóch nieruchomości.

Patryk Jaki poinformował, że komisja uchyliła w całości decyzję zwrotową wydaną przez prezydent m.st. Warszawy z 2014 roku w sprawie nieruchomości położonej przy Wilczej i Skorupki 6. Komisja przekazała także tę sprawę prezydentowi m.st. Warszawy do ponownego rozpatrzenia.

"W ocenie komisji decyzja prezydenta m.st. Warszawy z 17 grudnia 2014 roku wydana z naruszeniem przepisów prawa, zasługuje na uchylenie" - mówił Jaki.

Wskazywał, że nie zbadano przesłanki posiadania ani tego, czy wniosek dekretowy ws. nieruchomości przy ul. Skorupki 6 i Wilczej został złożony w terminie. Jaki dodał, że przeniesienie roszczeń do nieruchomości było rażąco sprzeczne z interesem społeczny. Podkreślił, że w sprawie nie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych i decyzję zwrotową można było uchylić.

Komisji stwierdziła także nieważność decyzji zwrotowej z sierpnia 2012 ws. nieruchomości przy al. Niepodległości 151. Patryk Jaki mówił, że w tej sprawie wniosek dekretowy został złożony po upływie terminu, a mimo to został rozpoznany. Dlatego też - jak mówił Jaki - komisja uznała, że decyzja zwrotowa prezydenta m.st. Warszawy została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Dodał, że nie ustalono również przesłanki posiadania nieruchomości właścicieli lub ich następców prawnych.

Jaki przekazał, że rozstrzygnięcia komisji w obu sprawach zostały podjęte jednogłośnie. W obu przypadkach nie było posiedzenia jawnego, na którym przesłuchiwani byliby świadkowie i strony reprywatyzacji.

Komisja weryfikacyjna już wcześniej zajmowała się sprawą Skorupki 6, na początku października uchyliła decyzję reprywatyzacyjną ws. tej nieruchomości. Jaki wyjaśnił we wtorek, że dawna nieruchomość pod tym adresem była podzielona na dwie części. "I tu mamy kolejną część tej nieruchomości, w stosunku do której została wydana osobna decyzja ratusza" - wyjaśnił Jaki.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, powiedział, że wbrew spekulacjom komisja nie będzie jednostką organizacyjną warszawskiego ratusza.

Poinformował również, że komisja podjęła decyzję o przesłuchaniu byłego wiceszefa dawnego Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R. "Natomiast w pierwszej kolejności komisja już w najbliższym czasie przesłucha jednego z ważniejszych świadków - pana Roberta N." - powiedział Jaki.

Robert N. to znany warszawski mecenas, który pojawia się w szeregu spraw reprywatyzacyjnych, m.in. przy zwrocie dawnej Chmielnej 70.

Dodał, że prawdopodobnie w środę odbędzie się konferencja prasowa, na której zostanie podana data przesłuchania. "To na pewno będzie najważniejsze do tej pory przesłuchanie komisji" - podkreślił Jaki.

Dopytywany, kiedy zostanie przesłuchany b. wiceszef Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakub R., który w ratuszu zajmował się zwrotami nieruchomości, Jaki odpowiedział: "myślę, że na początku roku (2019 - PAP)".

Na pytanie, do kiedy będzie działać komisja weryfikacyjna, Jaki odparł, że na pewno komisja będzie działać do końca kadencji. "Co w kolejnej kadencji, to oczywiście będzie w największej części zależało od decyzji wyborców. Dlatego na pewno pod koniec tej kadencji dokonamy jakiegoś podsumowania prac komisji i wtedy zobaczymy, co zdecyduje nowy parlament" - powiedział Jaki.

Komisja weryfikacyjna od czerwca ub. roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.