Zainteresowanie emigracją zarobkową jest niewielkie, 12 proc. respondentów wyraża chęć do zarobkowania poza Polską - wynika z badania CBOS.

"Odsetek respondentów deklarujących chęć podjęcia pracy za granicą pozostaje w ostatnim dziesięcioleciu dość stabilny. Nadal zdecydowana większość badanych nie jest tym zainteresowana (obecnie 86 proc.). W tegorocznym pomiarze 12 proc. respondentów wyraziło chęć wyjazdu zarobkowego, przy czym zdecydowana większość z nich (10 proc.) nie podjęła do tej pory konkretnych działań w tym kierunku" - napisano.

"Począwszy od roku 2007 nie odnotowujemy większych zmian tego wskaźnika – można więc powiedzieć, że zainteresowanie emigracją zarobkową pozostaje na stałym, stosunkowo niskim poziomie. Nie ma też powodu sądzić, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić, a co za tym idzie – by nastąpiły znaczniejsze zmiany w dynamice emigracji z Polski" - dodano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 4–11 października 2018 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.