Unia Europejska zdecydowała o przeznaczeniu dodatkowych 90 milionów euro na pomoc humanitarną dla ludności cywilnej w rozdartym wojną Jemenie. Środki trafią do ludności za pośrednictwem organizacji humanitarnych.

Razem z przyznaną we wtorek sumą całkowita wartość unijnej pomocy humanitarnej dla Jemenu wyniosła w tym roku jak dotąd 118 mln euro.

KE zwraca uwagę na ryzyko głodu w tym ogarniętym wojną arabskim kraju. "Właśnie dlatego UE zwiększa pomoc humanitarną dla ludności jemeńskiej. Około 8 milionów ludzi skorzysta z naszych dodatkowych funduszy, które będą przeznaczone na pokrycie między innymi potrzeb żywieniowych, zdrowotnych i sanitarnych. Jednak jedynym sposobem na powstrzymanie tej trwającej humanitarnej tragedii jest rozwiązanie polityczne, które położy kres przemocy " - powiedział Christos Stylianides, unijny komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego.

Od 2015 r. UE przeznaczyła w sumie 323,7 mln euro na pomoc humanitarną w Jemenie.

Reklama

Trwający konflikt i jego konsekwencje spowodowały, że około 22,2 miliona osób (ponad 75 proc. populacji) pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej, a około 3,5 miliona osób zostało przesiedlonych. Prawie 18 milionów Jemeńczyków potrzebuje żywności, a około 8,4 miliona znajduje się na krawędzi głodu.

KE zwraca uwagę na załamanie gospodarki i systemu finansowego kraju, co poważnie ogranicza dostęp do żywności, lekarstw i paliwa. Organizacja Narodów Zjednoczonych wskazała na niebezpieczeństwo głodu, który może dotknąć połowę populacji Jemenu. Jednocześnie kraj cierpi na epidemię cholery. Odnotowano blisko 1,2 miliona podejrzanych przypadków.

Jemen pogrążony jest w chaosie od 2011 roku, gdy społeczna rewolta położyła kres wieloletnim dyktatorskim rządom prezydenta Alego Abd Allaha Salaha. Konflikt nasilił się, gdy w marcu 2015 roku interwencję w Jemenie rozpoczęła Arabia Saudyjska.

Według ONZ wojna w Jemenie pochłonęła od 2015 r. prawie 10 tys. ofiar i wywołała największy kryzys humanitarny na świecie.