Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który ma ograniczyć rolę placówek opiekuńczo-wychowawczych, a zwiększyć rolę rodzinnych form pieczy zastępczej.

Po zmianie przepisów umieszczenie dziecka w pieczy automatycznie wiązałoby się z wprowadzeniem asystenta rodziny; byłby też zakaz umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jeśli mają mniej niż 10 lat. Propozycja zakłada także wprowadzenie centralnego rejestru miejsc pieczy zastępczej.

Zmienić miałyby się też zasady dysponowania pieniędzmi ze świadczenia 500 plus, które jest wypłacane na dzieci przebywające w pieczy zastępczej. Według zapowiedzi, 20 proc. tego świadczenia, czyli 100 zł, co miesiąc byłoby przekazywane na wydzielony rachunek bankowy, prowadzony przez starostę. Zgromadzone tam pieniądze dziecko będzie mogło odebrać po ukończeniu 18 lat.

Projekt nowelizacji zakłada również zmianę w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Chodzi o wydłużenia do 14 tygodni okresu, w którym rodzice mogą wyrazić zgodę na przysposobienie bez wskazania przysposabiającego (tzw. przysposobienie blankietowe). Teraz ten okres to sześć tygodni.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu rozpatrzy ponadto przygotowany przez resort cyfryzacji projekt ustawy, który zapewnić ma odpowiednie stosowanie unijnego rozporządzenia RODO ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Projekt wprowadza zmiany w kilkudziesięciu ustawach i dotyczy takich obszarów jak: sektor bankowy, ubezpieczeniowy, wymiar sprawiedliwości, energetyka, kultura, zdrowie i statystyka publiczna.

Projekt reguluje w nowelizowanych ustawach m.in. warunki przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawców, rodzaj danych podlegających przetwarzaniu, osób których to dotyczy, podmioty, którym można ujawnić dane osobowe, czy w których można je ujawnić.

Rząd zajmie się także projektem ustawy o paszach. Resort rolnictwa zaproponował przesunięcie obowiązywania zakazu stosowania pasz genetycznie modyfikowanych o kolejne dwa lata do 1 stycznia 2021 roku. Jednocześnie ministerstwo chce przyspieszyć prace nad pozyskaniem krajowego białka, które ma przynajmniej częściowo zastąpić importowaną soję. Zakaz karmienia zwierząt paszami genetycznie modyfikowanymi wpisano do ustawy w 2006 r., obecnie moratorium obowiązuje tylko do końca roku.

Ministrowie omówią też projekt uchwały w sprawie miasta-kandydata do ubiegania się o organizację XI edycji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r.

Rząd zajmie się także informacją ministra inwestycji i rozwoju na temat realizacji programów Umowy Partnerstwa na lata 2014–2020, stan na koniec sierpnia 2018 r. (PAP)

autor: Mateusz Roszak, Karolina Kropiwiec, Anna Wysoczańska, Michał Boroń