Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał w środę z obrotu jedną serię ziół do zaparzania w saszetkach Skrzyp Fix.

Chodzi o serię 01042018, z datą ważności 04.2019. Podmiotem odpowiedzialnym jest Herbapol-Lublin S.A.

GIF podał, że do Inspektoratu wpłynął protokół z badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków, które potwierdziły że próbka produktu leczniczego nie spełniała wymagań specyfikacji wytwórcy, dotyczących parametru czystości mikrobiologicznej, w zakresie dopuszczalnej zawartości ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych.