Partia Razem zorganizowała w czwartek konferencję przed warszawską Kurią Metropolitalną. Na murach kurii wyświetlono licznik funduszy przekazywanych kościołowi.

Zandberg zwrócił uwagę, że pieniądze na Kościół przekazywane są m.in. przez katechezę w szkołach czy ordynariaty polowe. Ponadto - jego zdaniem - samorządy przekazują swój majątek, w tym ziemie, instytucjom kościelnym. "Koniec z oddawaniem ziemi organizacjom kościelnym i okołokościelnym za ułamek wartości. Kościół będzie traktowany tak jak każda inna organizacja pozarządowa, ani lepiej, ani gorzej" - zaznaczył.

Zapowiedział, że Partia Razem chce przeprowadzić audyt środków, które zostały przekazane Kościołowi. "To, co zrobi Partia Razem w sejmikach wojewódzkich, już po 21 października, to zobowiązujemy się, że przeprowadzimy w całym kraju audyt środków, nieruchomości, funduszy, które na poziomie samorządowym były przekazywane. Podstawą finansowania organizacji pozarządowych w Polsce jest przejrzystość, dokładnie tak samo przejrzyste powinny być finanse Kościoła" - mówił lider Partii Razem.

"Partia Razem to koniec finansowania Kościoła katolickiego z publicznych pieniędzy. Te środki pójdą na programy społeczne, na bezpłatny posiłek dla każdego dziecka w szkole, na więcej dziennych domów wsparcia i opieki dla osób starszych, i wreszcie na poprawę opieki nad małymi dziećmi. To jest zawstydzające, że Polska jest na szarym końcu, jeśli chodzi o liczbę miejsc w żłobkach" - powiedział Zandberg.