Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych.

"Bardzo się cieszę, że mogłem podpisać te dwa ważne akty prawne" - powiedział prezydent podpisując dokumenty.

Jak podkreślił, ustawa jest skierowana do tych, "którzy prowadzili działania poza granicami w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dla Rzeczpospolitej Polskiej, działania wojskowe, militarne poza granicami kraju". "To bardzo ważna grupa, która nas reprezentowała, grupa, która poświęcała się dla ojczyzny, wśród której są żołnierze i funkcjonariusze, którzy zostali poszkodowani, odnieśli rany" - mówił prezydent.

Przypomniał, że są oni objęci ustawą o weteranach, ale - jak zaznaczył - pojawiały się głosy wśród samych weteranów, że dotychczasowa ustawa "nie była do końca sprawiedliwa", bo nie obejmowała "wszystkich, których można określić jako weterani".

Wyjaśnił, że chodzi mu o ustawowe ograniczenie, które status weterana pozwało przyznać żołnierzowi lub funkcjonariuszowi, który na misji poza granicami kraju spędził nieprzerwanie 60 lub więcej dni.

"Zdarzały się sytuacje, że dany żołnierz dana osoba znacznie więcej dni spędziła na działaniach poza granicami kraju, ale w krótszych odcinkach czasu (...) stąd propozycja prezydencka, przyjęta przez Sejm, żeby wprowadzić nową kategorię uczestnictwa na misji (w sumie-PAP) przez 90 dni (...) taka osoba również uzyska status weterana" - wyjaśnił prezydent. Dodał, że nowelizacja dotychczasowej ustawy stworzy "bardziej sprawiedliwy system".

Prezydent podpisał też rozporządzenie, które zmienia wskaźnik, przez który mnoży się kwotę bazową przy ustalaniu przeciętnego uposażenia żołnierza zawodowego.