Przygotowaliśmy pomoc prawną dla osób w podeszłym wieku, którzy zostali wprowadzeni w błąd m.in. przez osoby podszywające się pod sprzedawców prądu i gazu - poinformował prezes UOKiK Marek Niechciał. Przypomniał o prawach seniorów w związku z poniedziałkowymi obchodami Dnia Seniora.

"Wpływa do nas bardzo dużo skarg od konsumentów w podeszłym wieku lub ich rodzin. Te osoby są oszukiwane – ktoś podszywa się pod ich sprzedawcę prądu, zapraszane są na rzekomo bezpłatne badania, których wiarygodność jest wątpliwa. Cały czas odbywają się prezentacje drogich naczyń do gotowania. Sprawdziliśmy, że w samej Łodzi w ciągu roku odbyło się 600 pokazów w 80 hotelach! Skala jest bardzo duża - mówi cytowany w komunikacie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał.

Niechciał podkreślił, że dla tych, którzy zostali wprowadzeni w błąd przez osoby, które podszyły się m.in. pod sprzedawcę prądu, gazu, czy operatora telekomunikacji Urząd przygotował specjalną pomoc prawną.

Takiej pomocy udziela na zlecenie UOKiK Stowarzyszenie Aquila. Jak wskazano pomoc przeznaczona jest "dla osób, które dostały z sądu nakaz zapłaty lub zostały pozwane przez nieuczciwego sprzedawcę prądu, gazu lub usług telekomunikacyjnych. Obejmuje takie spółki jak: Polski Prąd i Gaz, Twoja Telekomunikacja, Polskie Centrum Telemedyczne, Telekomunikacja dla Domu, PGT, Nasza, New Telekom i im podobne" - podano w komunikacie. Więcej w informacji o oferowanej pomocy można uzyskać pod numerem infolinii 801 440 220.

Urząd w kilku krokach wyjaśnia w jaki sposób można skorzystać z pomocy w przypadku otrzymania nakazu zapłaty lub pisma z sądu. Po pierwsze należy zeskanować umowę zawartą z firmą oraz wszystkie inne dokumenty dotyczące sprawy, np. otrzymane faktury, pisma wysyłane do przedsiębiorcy, pisma od niego otrzymane, potwierdzenia wysłanych pism i potwierdzenia ich odbioru przez przedsiębiorcę. Tak przygotowane dokumenty należy wysłać na adres: kontakt@prawo-konsumenckie.pl. Korespondencja powinna zawierać dokładny opis problemu oraz numer telefonu do kontaktu.

Po drugie Stowarzyszenie Aquila musi mieć pełnomocnictwo, żeby działać w imieniu osoby zgłaszającej. Dlatego na wskazany adres prześle ono dokumenty do podpisu. Należy je wydrukować, podpisać i odesłać e-mailem lub pocztą tradycyjna na adres: Kościuszki 35a, 50-011 Wrocław.

Jak podkreślono w komunikacie pomoc jest darmowa, jednak potrzebna jest wpłata w wysokości 37 zł "z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i zaliczki na pokrycie kosztów korespondencji". "Te pieniądze odzyskasz, gdy wygrasz sprawę. Numer rachunku Stowarzyszenia Aquila: 38 1750 0012 0000 0000 3898 0033. Opłatę musisz uiścić, gdy otrzymasz od stowarzyszenia pełnomocnictwo oraz umowę" - wskazano w komunikacie.

Stowarzyszenie Aquila współpracuje z UOKiK jako organizacja konsumencka. Od 1 czerwca 2018 roku pomaga konsumentom, którzy zostali oszukani przez firmy sprzedające prąd, gaz lub usługi telekomunikacyjne.

"Wiele osób w wyniku nieuczciwych działań przedsiębiorców nieświadomie zmieniło dostawcę tych usług. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Płocku. Projekt darmowej pomocy realizowany jest ze środków Poczty Polskiej, która w decyzji prezesa UOKiK zobowiązała się do tego, że przekaże pieniądze na ten cel" - poinformowano.(PAP)

Autor: Marcin Chomiuk