W piątek w Warszawie rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO, najwyższego organu wojskowego Sojuszu. Delegaci omówią m. in. kwestie gotowości, ćwiczeń, modernizacji i współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi.

Oficjalne powitanie delegacji odbędzie się późnym popołudniem, wcześniej minister obrony Mariusz Błaszczak spotka się z przewodniczącym KW NATO marszałkiem lotnictwa Sir Stuartem Peachem. W sobotę szef MON swoim wystąpieniem otworzy obrady Komitetu. Gospodarzem posiedzenia będzie szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmund T. Andrzejczak.

Według komunikatu resortu obrony z sierpnia, spotkanie w Warszawie będzie jednym z głównych wydarzeń z okazji przypadającej pod koniec października setnej rocznicy utworzenia Sztabu Generalnego WP oraz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Konferencja Komitetu Wojskowego NATO to okazja dla szefów obrony – szefów sztabów generalnych - państw członkowskich na spotkanie i omówienie ważnych dla Sojuszu spraw. Tym razem obejmą one takie tematy jak gotowość, reagowanie i modernizacja, a także zalecenia dotyczące przyszłych operacji NATO, ćwiczeń i działań, w tym ściślejszej współpracy z organizacjami międzynarodowymi.

Ministrowie obrony wybiorą także następnego dyrektora generalnego Międzynarodowego Sztabu Wojskowego (International Military Staff, IMS), który obejmie urząd w 2019 r.

Konferencję Komitetu Wojskowego poprowadzi jego przewodniczący - marszałek lotnictwa Sir Stuart Peach. Podczas każdej sesji wspierać go będą naczelny dowódca sojuszniczych sił w Europie (SACEUR) gen. Curtis M. Scaparrotti i naczelny dowódca ds. transformacji (SACT) gen. Andre Lanata.

Komitet Wojskowy jest najwyższym organem wojskowym NATO, tworzą go szefowie obrony 29 państw członkowskich. Komitet przetwarza wytyczne polityczne w decyzje wojskowe. Formalne spotkania na poziomie szefów obrony państw członkowskich odbywają się co najmniej trzy razy do roku, w tym dwa razy (wiosną i jesienią) w kwaterze głównej NATO w Brukseli i raz w wybranej stolicy państwa członkowskiego. Na sesjach KW NATO przedstawiciele państw sojuszniczych omawiają ważne dla Sojuszu kwestie, m. in. wyzwania dla globalnego bezpieczeństwa, szkolenie i misje, służą też merytorycznym doradztwem Radzie Północnoatlantyckiej - najwyższej władzy politycznej Sojuszu.

Bieżące prace KW, w imieniu szefów obrony, prowadzą stali przedstawiciele wojskowi, głównie w stopniu generała broni, urzędujący w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli. Spotykają się oni kilka razy w tygodniu na sesjach formalnych i nieformalnych, by omawiać problemy, przedsięwzięcia i projekty decyzji w sprawach wojskowych. Stali przedstawiciele wojskowi kierują się interesem NATO jako całości, przedstawiają zarazem narodowe stanowiska i oceny w rozważanych kwestiach.(PAP)

autor: Jakub Borowski