Spory wokół koncepcji gospodarczych i ustrojowych powstałe w podziemiu solidarnościowym trwają do dziś – mówił marszałek senior Sejmu, szef partii Wolni i Solidarni Kornel Morawiecki w Łodzi podczas konferencji Niepodległa 4.0, poświęconej stuleciu polskiej gospodarki.

"Ślady sporów wokół koncepcji gospodarczych i ustrojowych powstałych w podziemiu solidarnościowym można zaobserwować także współcześnie. To, że mój syn premier rządu polskiego Mateusz Morawiecki patrzy na Polskę solidarnie to zasługa tamtej Solidarności Walczącej i Rzeczpospolitej solidarnej, która była naszym marzeniem lat 80." – podkreślił K. Morawiecki. Polityk w czwartek otworzył konferencję Niepodległa 4.0 poświęconą stuleciu polskiej gospodarki, zorganizowaną w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Podczas konferencji z udziałem przedsiębiorców, parlamentarzystów i młodzieży łódzkich szkół średnich, K. Morawiecki przypomniał trzy historyczne momenty, w których – jego zdaniem - Polacy wpłynęli na losy świata. W 1920 roku – wygrywając bitwę o Warszawę - zahamowali sowiecką ekspansję na zachód Europy, w 1939 roku podjęli decyzję, by nie sprzymierzać się z Hitlerem, a w 1980 roku zmienili układ sił politycznych na świecie dzięki zrywowi Solidarności.

"Rozpad Związku Radzieckiego to wielkie zwycięstwo Solidarności Walczącej, dzięki któremu możemy teraz tworzyć gospodarkę na poziomie, możemy konkurować z najlepszymi i wzbogacać siebie i innych" – podkreślił polityk.

Dodał też, że gospodarka – choć ważna – nie jest dla niego sprawą najistotniejszą. Nawiązał do dwóch nurtów powstałych w podziemiu lat 80. – liberalnego, który zwyciężył w Polsce lat 90. i nurtu solidaryzmu między ludźmi i narodami.

Jego zdaniem ten drugi nurt, daje rozwój sprawiedliwy. "Ludzie pomagają sobie i wymagają od siebie nawzajem. Liberalne koncepcje doprowadziły do przemian, ale np. w Łodzi środowisko włókniarek pozbawione zostało źródeł pracy, dostępu do wygodnego życia. Po 30 latach od tej przemiany odbudowujemy dumę i siłę gospodarczą Polski. Nurt liberalny doprowadza do wielkich nierówności społecznych. Gospodarkę trzeba budować przez solidarność" – zaznaczył K.Morawiecki.

Jego zdaniem dyskutując o gospodarce i nowych rozwiązaniach, które są bardzo ważne, dają dobrobyt i wygodne oraz godne życie, nie wolno zapominać o aspekcie duchowym i społecznej solidarności. Z takim apelem Kornel Morawiecki zwrócił się do młodych uczestników spotkania.

Podczas konferencji Niepodległa 4.0, której głównym organizatorem jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, zaplanowano m.in. prezentacje poświęcone gospodarce Polski w różnych okresach jej istnienia – od okresu międzywojennego, poprzez gospodarkę sterowaną i rynkową.

W drugiej części odbyła się debata z udziałem ekspertów i przedsiębiorców reprezentujących kluczowe sektory, m.in. finanse, energetykę, budownictwo informatykę, transport. Na wystawie najnowocześniejszych technologii zaprezentowały się startupy, działające w ŁSSE oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze.

Wydarzenie zakończy o godz. 19.30 otwarty koncert plenerowy na terenie ŁSSE, na którym wystąpi Smolik i Kev Fox.