Osoba, która złożyła już wniosek o dofinansowanie z programu Czyste powietrze, może otrzymać dotację w styczniu - lutym - zapowiedział w czwartek minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał, że tylko w woj. mazowieckim zainteresowanie programem wyraziło już 700 osób.

Kowalczyk był pytany w TVP1 o nabór wniosków w programie Czyste Powietrze, który ruszył w środę.

"Z wiedzy z warszawskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wiem, że zarejestrowało się na portalu beneficjenta, czyli potencjalnie wyraziło już zainteresowanie tym programem (Czyste Powietrze - PAP) 700 osób tylko w województwie mazowieckim" - mówił Kowalczyk.

Dodał, że są to dane po jednym dniu. "To oznacza, że ten program cieszy się wielkim zainteresowaniem" - powiedział. Zaznaczył, że po południu będą sprawdzane dane z innych województw.

Pytany o pierwsze wypłaty z programu, wskazał: "Założenie programu mówi, że taki wniosek jest rozpatrywany nie później niż w ciągu trzech miesięcy".

Nabór wniosków w programie "Czyste powietrze" rozpoczął się 19 września. Program dotyczy wymiany pieców i termomodernizacji budynków i będzie realizowany przez 12 lat, z czego przez 10 lat będzie można składać wnioski. Budżet programu ma wynieść 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.

Według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymiana pieców i termomodernizacja będzie dotyczyła około 4 mln budynków.

Do końca 2019 roku wysokość dofinansowania w programie wahać się będzie od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Od 1 stycznia 2019 roku dofinansowanie wyniesie od 40 do 90 proc. Po nowym roku 30 proc. dotacja zmieni się w ulgę podatkową. Z informacji przekazanych przez resort środowiska wynika, że ulga wynosić będzie 23 proc. plus 7 proc. dotacja.

Największa dotacja - do 90 proc. kosztów inwestycji przewidziana będzie przy 600 zł miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Takie wsparcie będzie mogło być uzupełnione pożyczką do 10 proc. wartości dotacji.

Kolejne progi to: dotacja do 80 proc. - 601-800 zł na osobę w rodzinie – pożyczka do 20 proc. wartości; dotacja do 70 proc. – 801- 1000 zł na osobę – pożyczka do 30 proc.; dotacja 60 proc. – 1001 – 1200 zł na osobę – pożyczka do 40 proc.; dotacja do 50 proc. – 1201-1400 dochód na osobę – pożyczka do 50 proc. wartości; dotacja do 40 proc. – dochód 1401-1600 na osobę – pożyczka do 60 proc.; dotacja do 30 proc. – dochód powyżej 1600 zł na osobę – pożyczka do 70 proc. wartości dotacji.

Oprocentowanie kredytu w programie ma wynosić około 2,41 proc. w skali roku.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, które mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku.

Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 45-50 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny oraz transport.