Polityka mieszkaniowa jest niezwykle ważnym zobowiązaniem dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń podczas konferencji w Łodzi, na której udzielił poparcia kandydatowi Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Waldemarowi Budzie.

"Polityka mieszkaniowa jest niezwykle ważnym zobowiązaniem dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Stąd program Mieszkanie plus i zaangażowanie w likwidację deficytu mieszkaniowego w Polsce. W kraju brakuje obecnie około 2,5 mln mieszkań. Nie ma takiego miasta, które nie miałoby tego rodzaju problemu. Stąd potrzebna jest pomoc w budowie mieszkań komunalnych, jak i nasz program inwestycyjny Mieszkanie plus, który pozwoli nie tylko na uzyskanie mieszkania, ale też na dojście do jego własności" - podkreślił wiceminister inwestycji i rozwoju.

Jak zaznaczył Artur Soboń, w Łodzi jest kilka potencjalnych lokalizacji dla programu Mieszkanie plus, m.in. działka przy ul. Pabianickiej 5, gdzie do 2020 r. ma powstać 160 mieszkań i gdzie w środę odbyła się jego konferencja prasowa z udziałem kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Łodzi posła Waldemara Budy (PiS).

"Łódź ma w sobie potencjał, który pozwala na realizowanie takich inwestycji. Chcemy tu prowadzić wspólną, partnerską politykę mieszkaniową" – dodał Soboń.

Zdaniem wiceministra, samorządy otrzymały od rządu szereg narzędzi, które mogą w tym pomóc, m.in. ustawę ułatwiającą realizację inwestycji mieszkaniowych czy ustawę dającą możliwość dopłat do czynszów.

"Miasto będzie decydowało o kryteriach pierwszeństwa i o tym, kto przez 15 lat będzie mógł ubiegać się uzyskanie dopłat. Będzie też ustalało wysokość bonifikaty dla wszystkich, którzy 1 stycznia 2019 r. będąc użytkownikami wieczystymi staną się właścicielami mieszkań" – wyjaśnił.

Soboń wyraził nadzieję, że łodzianie zaufają posłowi Waldemarowi Budzie. Jak zaznaczył, deklaracje składane w kampanii wyborczej przez kandydata Zjednoczonej Prawicy, są całkowicie wiarygodne, czego dowodem ma być obecność wiceministra rozwoju w Łodzi.

"W programie Mieszkanie plus samorząd przekazuje nieruchomość, a inwestycja jest po stronie rządu, który ją współfinansuje. Niestety, w Łodzi jest tak, że na 700-tysięczne miasto nieruchomość przy ul. Pabianickiej jest jedyną zaproponowaną przez miasto; taką, na której praktycznie od razu można zacząć budowę” – poinformował Buda.

Inna nieruchomość zaproponowana przez miasto na potrzeby rządowego programu, atrakcyjnie położona działka przy ul. Zgierskiej, od 14 miesięcy oczekuje na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

"Obecnie można tam zbudować jedynie 50 mieszkań, podczas gdy potencjał tej działki jest na ponad 300 lokali. Niestety, prace miasta trwają kilkanaście, zamiast zapowiadanych kilku miesięcy. Chciałbym zaapelować o współpracę z rządem, przedstawianie kolejnych propozycji i przyspieszenie z programem" – mówił Buda.

Według posła PiS w Łodzi na mieszkanie socjalne lub komunalne czeka 6 tys. osób, a średni czas oczekiwania to ponad 3 lata.

"Dziwi nas, że przy tak dużych potrzebach nie ma pozytywnego ciśnienia do zacieśniania współpracy z rządem i proponowania nowych lokalizacji oraz usuwania wad tych już zaproponowanych. Działki pozyskiwane są też z innych zasobów – przedsiębiorstw państwowych i źródeł prywatnych, ale zależy nam, by miasto również w tym uczestniczyło" - podkreślił.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy zadeklarował, że po wygraniu wyborów zaproponuje kilka nowych lokalizacji dla programu Mieszkanie plus w Łodzi i położy szczególny nacisk na politykę mieszkaniową.