Wyjaśnił, że "właśnie wchodzi w życie ustawa o tzw. węźle krajowym, który przewiduje możliwość uwierzytelniania się przy pomocy bezpiecznych tożsamości udostępnionych przez komercyjnych dostawców, w szczególności sektor bankowy".

Dodał, że sektor ten od dawna współpracuje z administracją np. przy świadczeniach rodzinnych, a teraz będzie to możliwe w sektorze zdrowia. "Liczymy, że około 10 mln użytkowników bankowości elektronicznej będzie mogło jednym kliknięciem przenieść się z banku na Internetowe Konto Pacjenta" – wskazał.

Jak zaznaczył wiceminister Cieszyński "plany zakładają umożliwienie tego po naszej stronie od połowy października, natomiast realna możliwość wykorzystania tego przez pacjentów, zależy od tempa wdrożenia po stronie dostawców tożsamości, którzy są komercyjnymi podmiotami, na ich harmonogram nie mamy wpływu" – podał.

Reklama

Cieszyński zapowiedział, że od października rozszerzony zostanie zakres informacji dostępnych w ramach IKP. Oprócz już dostępnych danych o wystawionych i zrealizowanych e-receptach będzie można się dowiedzieć m.in. o kwocie refundacji w aptece czy zrealizowanych świadczeniach, zrefundowanych przez NFZ. Za pośrednictwem IKP będzie można także zgłoszać ewentualne wątpliwości co do tego, czy świadczenie zostało prawidłowo rozliczone.

Wprowadzenie jednego loginu do urzędów i portali publicznych oraz banków i sklepów internetowych przewiduje ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Zakłada ona wprowadzenie rozwiązań, umożliwiających uwierzytelniania użytkowników usług online z wykorzystaniem różnych środków identyfikacji elektronicznej, dostarczanych na zasadach federacyjnych - otwartości i równorzędności - zarówno przez podmioty publiczne, jak i komercyjne. Środkiem do osiągnięcia wskazanego celu jest stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania krajowego schematu identyfikacji elektronicznej. Głównym jego elementem będzie tzw. węzeł krajowy.(PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl