„W związku z informacjami o zatrzymaniu polityków PSL tj. wicestarosty pilskiego i jednego z dyrektorów wydziału w Starostwie Powiatowym w Pile, sprawującego jednocześnie funkcję radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, jako Starosta Pilski i prezes Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe, stanowczo oświadczam, że członkowie Zarządu Powiatu reprezentujący stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Pile nie są z tą sprawą powiązani w żaden sposób” – podkreślił starosta pilski Eligiusz Komarowski w wydanym we wtorek oświadczeniu.

Jak dodał, „prowadzone w sprawie czynności nie wpływają na pracę tutejszego urzędu”. Starosta zaznaczył również: „do czasu wyjaśnienia sprawy przez stosowne organy, nie możemy komentować tej sprawy”.

Do zatrzymań samorządowców doszło we wtorek. Jak tłumaczył PAP Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej, „wicestarosta został zatrzymany przez poznańskich agentów CBA przed swoim urzędem, gdy przyjechał do pracy, a dyrektor - w mieszkaniu. Agenci CBA przeszukują mieszkanie urzędnika, już wcześniej zabezpieczono dokumenty w starostwie" - podkreślił Kaczorek. "Trwają inne czynności, przesłuchiwani są świadkowie" - zaznaczył.

Według ustaleń agentów CBA z Poznania, wicestarosta pilski „podejmował działania wykraczające poza jego kompetencje służbowe”. „Chciał wymóc zatrudnienie lub przeniesienie na wyższe stanowisko osoby, które nie spełniały wymagań zawodowych określonych przepisami" - powiedział PAP Kaczorek. Dodał, że osoby te miały należeć do grona znajomych zastępcy starosty, albo były mu polecone przez osoby trzecie.

Kaczorek wskazał, że CBA zbadało kilka takich przypadków. "W jednym z nich w związku z przeprowadzonym w 2018 r. konkursem na kierownicze stanowisko w podległym starostwu domu pomocy społecznej, wicestarosta miał żądać, aby stanowisko objął wskazany radny powiatowy, mimo że ten nie spełniał wymogów zatrudnienia" - mówił Kaczorek.

"Miały być to konkretne żądania skierowane do podległych pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych" - dodał. Do pomocy w tym nielegalnym działaniu miał nakłonić podległego mu dyrektora jednego z wydziałów Starostwa Powiatowego w Pile - podkreślił.

Obaj zatrzymani przez CBA mężczyźni zostaną przewiezieni do Prokuratury Rejonowej Poznań - Nowe Miasto w Poznaniu, gdzie usłyszą zarzuty.