"Ten budżet jest zrobiony tak odpowiedzialnie, że na tym poziomie osiągnięcie PKB jest realne, możliwe i najbardziej prawdopodobne (...) nie powinno być niespodzianek jeżeli chodzi o poziom PKB" - powiedziała Czerwińska na antenie Polsat News.

Minister zapytana o możliwe zawirowania handlowe na linii USA -Niemcy zauważyła, że gospodarka jest "systemem naczyń połączonych". "Te ryzyka, są to ryzyka zewnętrzne, które tkwią w otoczeniu. Jeżeli chodzi o gospodarkę niemiecką, to jesteśmy z tą gospodarką powiązani i rzeczywiście spowolnienie w gospodarce niemieckiej może mieć negatywny wpływ na nasze tempo wzrostu. Przypomniała, że ok. 27 proc. naszego eksportu stanowi wywóz do Niemiec.

Szefowa resortu finansów zauważyła, jeśli chodzi o strukturę wzrostu gospodarczego to w ostatnich dwóch latach dynamika konsumpcji jest bardzo wysoka. "To też powinno cieszyć, dlatego, że w tym wzroście gospodarczym powinni partycypować wszyscy Polscy. Ale oczywiście inwestycje są niezwykle istotne i właściwa struktura wzrostu gospodarczego jest ważna - zaznaczyła minister -

"Budżet jest tak skrojony, że tam pojawiają się również bodźce inwestycyjne" - podkreśliła.

Dodała, że jeżeli gospodarska ma się rozwijać stabilnie, trzeba jej zapewnić także bodźce podatkowe. Dlatego Ministerstwo Finansów pracuje nad uszczelnianiem systemu podatkowego i jego uproszczeniem. Jej zdaniem w przyszłym roku ze uszczelnienia podatkowego będzie dodatkowo w budżecie ok. 10 mld zł.

Szefowa resortu finansów poinformowała, że zostanie utrzymana stawka VAT na poziomie 23 proc. "Ten jeden punkt procentowany stawki podstawowej, to jest w budżecie (państwa - PAP) ok. 8 mld zł, natomiast różnica w cenie - co pokazują badania - była by dla konsumentów nieodczuwalna".

Według Czerwińskiej, na 360 mld zł założonych dochodów budżetowych, z VAT do budżetu wpłynie 180 mld zł (PAP)

Anna Wysoczańska