Projekt nowelizacji rozporządzenia ws. stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa został opublikowany w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Jak wynika z informacji RCL, projekt jest na etapie uzgodnień.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, nowe przepisy przewidują także m.in. podniesienie na niektórych stanowiskach służbowych stopnia etatowego, co dotyczy stanowisk zastępcy naczelnika wydziału (ze stopnia majora na stopień podpułkownika) oraz kierownika sekcji i audytora wewnętrznego (ze stopnia kapitana na stopień majora).

Zmiany będą polegały również na "wskazaniu w odniesieniu do 11 grupy uposażenia stopnia etatowego, tj. starszego chorążego jako najwyższego stopnia w korpusie chorążych" oraz na "doprecyzowaniu wskazania stopnia etatowego w grupach 12 i 13 jako stopnia starszego sierżanta (najwyższego w korpusie podoficerów zamiast obecnie wskazanego podoficera).

Zgodnie z projektem rozporządzenia nowe stawki uposażenia zasadniczego będą stosowane od 1 sierpnia 2018, co - według uzasadnienia projektu - wynika z dążenia do szybkiego wprowadzenia nowych rozwiązań płacowych w życie.

Podwyższenie stawek uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego spowoduje miesięczny skutek finansowy w wydatkach na uposażenia w kwocie około 618 tys. zł, natomiast "roczny skutek wraz z nagrodą roczną i należnościami, których podstawę wypłaty stanowi uposażenie, tj. nagrody jubileuszowe oraz należności w związku ze zwolnieniem, oszacowano w 2019 roku na poziomie ponad 8,6 mln zł, a w latach 2019-2028 łącznie na kwotę ponad 96 mln zł" - napisano.

Według uzasadnienia do nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, nowe przepisy mają m.in. zwiększyć atrakcyjność służby w SOP i działać motywująco na funkcjonariuszy służących w tej formacji.

Ustawa, która powołała Służbę Ochrony Państwa w miejsce Biura Ochrony Rządu (BOR), weszła w życie 1 lutego. Zadania SOP nie ograniczają się do działań ochronnych VIP-ów i najważniejszych obiektów. Nowa służba ma też zadania polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu przestępstwom, m.in. przeciwko Polsce, życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści, skierowanym przeciwko ochranianym osobom, oraz bezpieczeństwu ochranianych obiektów.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk