Według danych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (European Asylum Support Office) przekazanych PAP przez UDSC w pierwszej połowie tego roku cudzoziemcy złożyli w krajach Unii Europejskiej ponad 301 tys. wniosków o przyznanie statusu uchodźcy. To o około 15 proc. mniej niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie spadła liczba pozytywnych rozstrzygnięć o udzieleniu imigrantom ochrony międzynarodowej.

"Tegoroczna malejąca liczba cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową jest kontynuacją trendu z 2017 r. Wówczas wnioski w tej sprawie złożyło prawie 728,5 tys. osób, czyli o ok. 44 proc. mniej niż w 2016 r. Czy tendencja ta dalej się utrzyma być może pokażą dane po zakończeniu lata. Będą one istotne, zwłaszcza w obliczu obserwowanej w ostatnim czasie presji migracyjnej w Hiszpanii" - podkreślił Jakub Dudziak.

Z informacji, jakie przekazał rzecznik wynika, że cudzoziemcy, którzy ubiegali się w ostatnich miesiącach o ochronę międzynarodową to głównie obywatele Syrii, Afganistanu, Iraku, Pakistanu i Nigerii.

Według UDSC w pierwszej połowie 2018 roku, "o ok. 15 proc. wzrosła natomiast liczba tzw. wniosków kolejnych, które stanowiły ok. 10 proc. wszystkich spraw. Oznacza to, że ok. 31,5 tys. osób przebywało już na terytorium UE i po raz kolejny ubiegało się o udzielenie ochrony międzynarodowej". Takie wnioski składali głównie obywatele Kosowa, Serbii i Rosji.

"Do końca czerwca 2018 r. kraje UE wydały w pierwszej instancji 313,7 tys. decyzji ws. ochrony międzynarodowej. Decyzje pozytywne stanowiły ok. 32 proc. wszystkich rozstrzygnięć - w analogicznym okresie ubiegłego roku było to około 42 proc. Najczęściej ochronę międzynarodową przyznawano obywatelom Syrii (86 proc.), Erytrei (83 proc.) oraz bezpaństwowcom (60 proc.)" - poinformował w komunikacie UDSC.

Według danych przekazanych przez UDSC, pod koniec czerwca urzędy migracyjne państw członkowskich były w trakcie rozpatrywania około 420 tys. spraw (na etapie pierwszej instancji). To o około 143 tys. mniej niż w czerwcu ubiegłego roku.

"Należy jednak pamiętać, że przed organami drugiej instancji lub sądami toczą się również postępowania odwoławcze, w przypadku otrzymania przez cudzoziemca decyzji negatywnej. W Polsce, w pierwszej połowie tego roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło 2,1 tys. cudzoziemców. Warunki nadania ochrony międzynarodowej spełniało w sumie 255 osób. Decyzje negatywne otrzymało 1,3 tys. osób, a tysiąc postępowań umorzono" - poinformował UDSC.