Wdrażanie reformy szkolnictwa wyższego i nauki będzie odbywać się nadal w dialogu ze światem akademickim - napisał w czwartek rano na Twitterze wicepremier, minister nauk i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W środę ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda.

"Konstytucja dla Nauki podpisana przez Prezydenta. Dziękuję szerokim kręgom akademickim, które przy niej współpracowały z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziękuję rzetelnym krytykom. Obiecuję, że wdrażanie tej wielkiej reformy dokonywać się będzie nadal w dialogu ze światem akademickim" - napisał rano na Twitterze wicepremier, minister nauk i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Podpisana przez prezydenta Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ją wprowadzające to całościowa reforma szkolnictwa wyższego. Zakłada duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej.

Nowa ustawa, nazywana też Konstytucją dla Nauki czy Ustawą 2.0, zastąpiła cztery obecnie istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Ustawa wejdzie w życie 1 października 2018 r.

W czerwcu przeciw zapisom projektu Ustawy 2.0 w różnych miejscach Polski organizowane były protesty. Strajki okupacyjne bądź akcje protestacyjne zorganizowano m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Wrocławskim czy AGH. Sprzeciw wobec ustawy wyraziły również części środowisk na Uniwersytecie Łódzkim, Opolskim, Rzeszowskim czy w Białymstoku, a także NSZZ Solidarność przy kilku uczelniach. Były to protesty organizowane oddolnie, przez Akademicki Komitet Protestacyjny. Od protestów odcięły się samorządy studentów tych uczelni i władze placówek.

Projekt ustawy wywołał dyskusje także w obozie rządzącym. Zastrzeżenia do reformy wicepremiera Gowina zgłaszali ważni politycy PiS, w tym wicemarszałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki.

Poparcie dla ustawy podtrzymały instytucje ustawowo reprezentujące środowisko akademickie: Parlament Studentów RP, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ). Poparcie wobec ustawy podtrzymała też sieć małych i średnich uczelni akademickich zrzeszająca 25 szkół wyższych.