"Rzeczpospolita" dotarła do projektu nowej ustawy medialnej przygotowanej przez PO, który podlega ostatnim uzgodnieniom z lewicą.

Projekt przewiduje m.in. likwidację dotychczasowych oddziałów regionalnych Telewizji Polskiej. W ich miejsce ma być powołanych 16 nowych spółek, które odziedziczą majątek po dotychczasowych oddziałach. Wskutek tego - jeśli ustawa weszłaby w życie - pracę stracą wszyscy dotychczas zatrudnieni w oddziałach regionalnych, czyli ponad tysiąc pracowników etatowych i kilkaset zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

Zdaniem opozycji ta zmiana to skok PO i lewicy na oddziały TVP. - Wszyscy regionalni dziennikarze zostaną poddani weryfikacji. Zostaną zatrudnieni tylko ci, którzy będą odpowiadać PO i SLD. To grozi monopolem tych partii - podkreśla na łamach "Rz" poseł niezależny Jarosław Sellin.