Wcześniej GUS podał w szacunku flash, że w czerwcu ceny rdr wzrosły o 1,9 proc., a mdm wzrosły o 0,1 proc.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 proc. (w tym usługi – o 0,5 proc., przy spadku cen towarów – o 0,1 proc.). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,0 proc. (w tym towarów – o 2,2 proc. i usług – o 1,4 proc.)" - napisano w komunikacie GUS.

Zdaniem GUS w czerwcu 2018 r. największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny paliw do prywatnych środków transportu oraz turystyki zorganizowanej.

Zgodnie z danymi urzędu statystycznego, ceny paliw do prywatnych samochodów były w czerwcu wyższe o 15,2 proc. w porównaniu z czerwcem zeszłego roku, oraz o 1,1 proc. wobec maja br. Natomiast ceny związane z turystyką zorganizowaną wzrosły w czerwcu o 3 proc. (mdm), w tym usługi turystyki zorganizowanej w kraju były droższe o 1,4 proc., a zagranicznej o 4,7 proc. Licząc w ujęciu rocznym ceny turystki zorganizowanej spadły o 0,1 proc. Ceny turystyki zagranicznej były w czerwcu br. niższe o 3,4 proc., ale krajowej wzrosły o 3,7 proc.

Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,4 proc.) oraz żywności (o 0,3 proc.) wpływały obniżająco na inflację (mdm). W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku na wzrost wskaźnika inflacji miały wpływ wyższe ceny w zakresie transportu (o 8,6 proc.) oraz żywności (o 2,8 proc.) i mieszkania (o 1,8 proc.), inflację obniżały natomiast niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,2 proc.).

"W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, największy udział wydatków w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych mają żywność i napoje bezalkoholowe (24,36 proc.) oraz towary i usługi związane z użytkowaniem mieszkania lub domu i nośniki energii (20,35 proc.)" - dodał GUS.

Urząd statystyczny przypomniał, że w czerwcu 2018 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc. +/- 1 p. proc.) (PAP)

autor: Marcin Musiał

edytor: Anna Mackiewicz