Kraje członkowskie osiągnęły dziś porozumienie w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na 2019 r. Propozycje zostały oparte na bardzo ostrożnych założeniach, z uwzględnieniem obecnego tempa realizacji projektów w państwach członkowskich, podało Ministerstwo Finansów. Porozumienie jest podstawą do dalszych negocjacji z Parlamentem Europejskim).

23 maja 2018 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała projekt budżetu UE na 2019 r. Na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER) 11 lipca br. kraje członkowskie porozumiały się ws. stanowiska Rady UE do tego projektu, podano w komunikacie.

"Dla Polski istotne było wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią odpowiednie środki w budżecie UE na 2019 r. i pozwolą na sprostanie nowym wyzwaniom stojącym przed UE oraz na pełną realizację dotychczasowych polityk unijnych (głównie Polityka Spójności i Wspólna Polityka Rolna). Propozycje finansowe zostały oparte na bardzo ostrożnych założeniach, z uwzględnieniem obecnego tempa realizacji projektów w państwach członkowskich" - czytamy w komunikacie.

"Dzięki aktywnej postawie Polski (największego beneficjenta budżetu UE) oraz innych krajów UE, udało się zapobiec zmniejszeniu środków w polityce spójności. Rada zgodziła się na zaproponowaną przez KE wysokość środków na projekty finansowane z polityki spójności (niewielkie zmiany mają charakter techniczny). Zagwarantowane zostały także środki na zapobieganie kryzysom na południowych i wschodnich granicach UE" - czytamy dalej.

Polska poparła przedłożony kompromis jako dobrą podstawę do dalszych jesiennych negocjacji z PE, podkreślono także.

Na posiedzeniu Komitetu udało się również wypracować wspólną deklarację, która zobowiązuje KE do zaprezentowania zmian w budżecie UE w trakcie 2019 r. Ma to nastąpić w przypadku znaczącego przyspieszenia realizacji projektów przez państwa członkowskie, podał też resort.

"Obecna zgoda Rady UE ma jedynie charakter polityczny. Formalna akceptacja nastąpi na przełomie sierpnia i września (po upływie 8-tygodni przewidzianych na opiniowanie przez parlamenty narodowe)" - wskazano w materiale.

Po przyjęciu stanowiska przez Radę UE, stanowisko przyjmuje PE (pod koniec października). Następnie rozpoczyna się tzw. procedura pojednawcza (21 dni). Po jej pozytywnym zakończeniu Rada UE i PE będą mieć 14 dni na formalne przyjęcie budżetu UE na kolejny rok (przełom listopada i grudnia).