Nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która wprowadza zakaz handlu tzw. dopalaczami oraz ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych zajmie się Senat podczas rozpoczynającego się w środę dwudniowego posiedzenia.

Początkowo nowela w sprawie "dopalaczy" - zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej - miała zakazywać handlu tylko substancjami zawierającymi benzylopiperazynę (około 10 procent siły działania amfetaminy). Ostatecznie Sejm wprowadził zakaz rozprowadzania także 17 innych substancji pochodzących z roślin występujących w Ameryce Południowej i Środkowej oraz w Azji.

W Polsce działa kilkadziesiąt sklepów z "dopalaczami", które mogą być niebezpieczne dla życia lub zdrowia. Handel "dopalaczami" jest obecnie przedmiotem postępowań prokuratorskich w Poznaniu i Łodzi. Śledczy badają m.in. czy oferowane substancje nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. W około 60 sklepach z dopalaczami prowadzone są kontrole koordynowane przez urzędy skarbowe.

Senacka komisja zdrowia rekomenduje senatorom poparcie przepisów delegalizujących "dopalacze"

Senat zajmie się też ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, która wprowadza m.in. nowe rodzaje kar wobec stadionowych bandytów (za wnoszenie na mecz alkoholu grozić będzie kara ograniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 2átys. zł; za wnoszenie materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów grozić będzie grzywna, ograniczenie wolności albo od 3 miesięcy do 5 lat więzienia).

Zgodnie z ustawą, na stadionach piłkarskich ma działać jednolity elektroniczny system identyfikacji osób

Gromadzone dane obejmą imię, nazwisko i PESEL, a gdy go nie nadano - numer dokumentu tożsamości. Wprowadzono tzw. zakaz klubowy - organizator meczu może osobom łamiącym regulamin zakazać - nie dłużej niż na dwa lata - wstępu na swe kolejne imprezy.Ustawa umożliwia także sprzedaż alkoholu podczas imprez masowych, z wyłączeniem tych o podwyższonym ryzyku. Alkohol miałby być sprzedawany tylko w wyznaczonych miejscach i jedynie przez podmioty posiadające zezwolenie.

Przeciwko tej możliwości opowiedziała się senacka komisja praw człowieka, która proponuje wykreślenie zapisu pozwalającego na sprzedaż alkoholu podczas dużych imprez. Taką poprawkę, popartą przez większość komisji, zgłosił jej szef Stanisław Piotrowicz (PiS).

Senatorowie ocenią także nowelę ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, która różnicuje wynagrodzenia lekarzy-rezydentów w zależności od dziedziny medycyny i okresu specjalizacji. Ma to zachęcić młodych lekarzy do wybierania takich specjalizacji, jak: epidemiologia, geriatria, medycyna rodzinna, onkologia kliniczna, patomorfologia, rehabilitacja medyczna, anestezjologia i intensywna terapia, neonatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz chirurgia. Senacka komisja zdrowia poparła zmiany.

W Polsce jest około 7,5 tys. rezydentów, czyli lekarzy, którzy po ukończeniu studiów medycznych i odbyciu rocznego stażu uczą się wybranej specjalizacji, a ich wynagrodzenie jest finansowane z budżetu państwa. Obecnie zarabiają oni miesięcznie 2473 zł brutto.

Senat oceni także m.in. zmiany w ustawach: o Krajowej Radzie Sądownictwa, Krajowym Rejestrze Karnym, a także nowelę Prawa budowlanego.