Europejski system informacji i zezwoleń na podróż (ETIAS) ma umożliwić kontrolę podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego, blokując równocześnie wjazd osobom uznanym za stwarzające zagrożenie epidemiologiczne lub dla bezpieczeństwa czy też planującym nielegalną imigrację do UE.

Obywatele ponad 60 krajów i terytoriów, z którymi obowiązuje ruch bezwizowy, będą musieli przy wjeździe na terytorium UE wypełnić elektroniczny formularz. Trzeba będzie podać swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć i obywatelstwo, a także informacje zawarte w dokumencie podróży (ważność, kraj wydania), adres zamieszkania, informacje kontaktowe oraz nazwę państwa członkowskiego UE, do którego przybyli po raz pierwszy.

Wydane podróżnym zezwolenie będzie ważne przez trzy lata lub do czasu wygaśnięcia dokumentu podróży; ma kosztować 7 euro, a bezpłatnie będzie można je uzyskać dla osób poniżej 18. i powyżej 70. roku życia.

Reklama

Wnioskodawca będzie musiał poinformować władze o wszelkich wyrokach skazujących za poważne przestępstwa, takie jak terroryzm, wykorzystywanie seksualne dzieci, handel ludźmi lub narkotykami, morderstwa i gwałty, a także o pobycie w określonych strefach działań wojennych lub konfliktów, czy o wszelkich decyzjach administracyjnych nakazujących im opuszczenie kraju w ciągu ostatnich 10 lat.

W przypadku przestępstw terrorystycznych okres ten zostanie przedłużony do ostatnich 20 lat i konieczne będzie dodatkowe wyjaśnienie daty i kraju skazania.

Każdy wniosek zostanie automatycznie sprawdzony w bazach danych w celu ustalenia m.in., czy nie zgłoszono zagubienia lub kradzieży dokumentu podróży wnioskodawcy oraz czy on sam nie jest poszukiwany. Jak podaje PE, zdecydowana większość wnioskodawców uzyska zgodę niemal natychmiast.

Jeżeli podczas weryfikacji dokumentów organy natrafią na nieprawidłowości lub zostanie udzielona pozytywna odpowiedź na którekolwiek z pytań dotyczących karalności, wyjazdów na tereny objęte działaniami wojennymi lub konfliktami albo nakazów opuszczenia kraju, dane zostaną sprawdzone ręcznie, a kwestia zagrożenia bezpieczeństwa, zagrożenia epidemiologicznego, czy kwestia migracji zostaną ocenione indywidualnie.

"ETIAS wypełni obecne luki w informacjach na temat podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego poprzez umożliwienie oceny, czy stanowią oni zagrożenie dla bezpieczeństwa, nielegalnej migracji lub (zagrożenie) epidemiologiczne, kiedy pojawią się na granicy zewnętrznej UE - powiedziała w czwartek sprawozdawczyni projektu w PE Kinga Gal (Europejska Partia Ludowa). - Nowy system przyczyni się znacznie do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli UE. Jest to zatem ważny krok w kierunku bardziej skutecznych i zmyślnych informacyjnych systemów ochrony granic i bezpieczeństwa".

Za przyjęciem projektu głosowało 494 posłów, 115 było przeciw, 30 wstrzymało się od głosu. Po głosowaniu w PE projekt będzie musiał zostać formalnie przyjęty przez Radę UE, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)