Informuję, że w ramach struktury IPN powstał zespół historyków do stałej współpracy z Zespołem Parlamentarnym ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec - napisał prezes IPN Jarosław Szarek w liście do przewodniczącego zespołu posła Arkadiusza Mularczyka.

Zespół historyków do stałej współpracy z zespołem parlamentarnym ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec, powołany został przez prezesa IPN w poniedziałek - wynika z listu udostępnionego PAP przez posła Arkadiusza Mularczyka. W liście podkreślono, że do zadań zespołu historyków należeć będzie współpraca z parlamentarnym zespołem, którego "prace mają na celu przygotowanie raportu w aspekcie historycznym, statystycznym i ekonomicznym, dotyczącego strat wojennych Polski".

W skład zespołu historyków, któremu przewodzić będzie dyrektor Biura Badań Historycznych prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, wchodzą: prokurator Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Tomasz Kamiński, kierownik Sekcji Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej Wydziału Informacji i Sprawdzeń Archiwum IPN Janusz Piwowar, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Pozorski, a także przedstawiciele Biura Badań Historycznych: dr Paweł Kosiński, dr Marcin Przegiętka i Tomasz Sudoł.

Informację o powołaniu zespołu historyków potwierdził PAP poseł Mularczyk. "W związku z rozpoczęciem prac naszego zespołu parlamentarnego, które kontynuujemy już od kilku miesięcy, zwróciłem się z prośbą o taką strukturalną współpracę Instytutu Pamięci Narodowej z naszym zespołem oraz z ekspertami, którzy przygotowują raport o stratach wojennych" - powiedział. Jak dodał, w skład powołanego przez prezesa Szarka zespołu "wchodzą przedstawiciele różnych departamentów IPN, których celem jest wspieranie prac naszego zespołu".

Parlamentarny zespół ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, powołano pod koniec września 2017 roku z inicjatywy PiS.