"Przez ostatnie lata marnowano siły i środki na bezzasadne kontrole w firmach - mówił szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś podczas finału konkursu: "Urząd skarbowy przyjazny przedsiębiorcy" zorganizowanego przez BCC i Ministerstwo Finansów. Zaznaczył, że w ciągu 12 miesięcy liczba inspekcji zmniejszyła się o połowę i znacząco poprawiła się ich jakość.

Podkreślił, że było to możliwe dzięki reformie systemu kontroli skarbowej i utworzeniu KAS. "Wypracowaliśmy nowy model funkcjonowania systemu podatkowego, który w skrócie można nazwać "trzy razy p"; czyli prosty, przyjazny i przejrzysty" - wyliczał, zaznaczając, że jest to efekt procesów legislacyjnych, które zostały wdrożone. Jednym z nich jest Konstytucja Biznesu, która weszła w życie 30 kwietnia tego roku.

Dodał również, że istotnym krokiem w ułatwieniu życia przedsiębiorcom będzie nowa ordynacja podatkowa, która zapewni większą ochronę podatnikom i wpłynie na relacje między organem podatkowym a przedsiębiorcą. "Finalizujemy właśnie trwającą trzy lata pracę komisji kodyfikacyjnej i mam nadzieję, że jeszcze tym roku ustawa ta zostanie uchwalona" - powiedział. Przypomniał, że zmieniając prawo podatkowe komisja kodyfikacyjna "w centrum postawiła przedsiębiorców, którzy stanowią siłę napędową polskiej gospodarki".

Reklama

Zaznaczył też, że zadaniem KAS i urzędów skarbowych jest zapełnienie budżetu państwa oraz zapewnienie uczciwej konkurencji w relacjach gospodarczych. "Wspieramy legalnych przedsiębiorców, którzy nie uchylają się od płacenia podatków"

Krajowa Administracja Skarbowa powstała w wyniku konsolidacji Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Celem powołania nowej struktury było zwiększenie wpływów do budżetu, uszczelnienie systemu podatkowego, zmniejszenie biurokracji i przeniesienie części pracowników do pomocy podatnikom i przedsiębiorcom. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska