Konstytucja Biznesu to istotna zmiana jakościowa w relacjach na linii państwo-przedsiębiorstwo - napisała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz w liście odczytanym w środę na spotkaniu z przedsiębiorcami w Świdnicy.

W środę w Świdnicy (Dolnośląskie) odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu ogólnopolskich konferencji pod hasłem „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”. Organizatorami spotkań są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz w liście do uczestników konferencji, który odczytała wiceprezes PARP, podkreśliła, że Konstytucja Biznesu to istotna zmiana w relacjach na linii państwo-przedsiębiorstwo. „Wieloletnia inflacja prawa została zatrzymana przez pięć kompleksowych ustaw, które zastąpiły około dwustu dotychczas funkcjonujących aktów prawnych (…) Koncentrowaliśmy się na sprawach najważniejszych dla poprawy środowiska prawo-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy wierząc, że mniej znaczy lepiej” – powiedziała.

Minister zwróciła też uwagę, że od wielu lat relacje na linii państwo-przedsiębiorstwo opierały się na braku wzajemnego zaufania. „Mechanizm, w którym państwo miało przede wszystkim zadania kontrolne był istotnym hamulcem rozwoju. Teraz otwieramy nowy rozdział, w którym polski przedsiębiorca jest partnerem instytucji publicznych” – zaznaczyła.

„Dostrzegamy kluczową rolę polskich przedsiębiorstw w rozwoju polskiej gospodarki, dlatego chcemy stwarzać dogodne warunki dla rozwoju, wspierając inwestycje i upraszczając prawo. W takich warunkach polska przedsiębiorczość chwyci wiatr w żagle” – napisała w liście Emilewicz.

Obecny na spotkaniu ekspert Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Sroczyński zwrócił uwagę, że Konstytucja Biznesu to powrót w stronę wolności gospodarczej. „W stosunku do biznesu obowiązywać będzie zasada +co nie jest zabronione, jest dozwolone+. Taki system jest bliższy tej wolności gospodarczej” – dodał.

Pokreślił, że istotną zmianą będzie wzmożenie docierania na rynek pomysłów na biznes, które są „liczne i ciekawe, ale ze względu na uwarunkowania prawno-administracyjne nie przechodzą do fazy realizacji”. „Chodzi o to, żeby dać szansę tym firmom na wystartowanie, a nie żeby blokowały je przepisy” – mówił.

Sroczyński zaznaczył też, że zmiany wprowadzone przez Konstytucję Biznesu pozwolą na wyeliminowanie przynajmniej części szarej strefy. „Państwo do tej pory w niektóre obszary nie ingerowało, tak było np. w przypadku drobnej przedsiębiorczości, prowadzonej na stosunkowo niewielką skalę. Konstytucja umożliwi działanie w takim drobnym zakresie, bez strachu, że jest to działalność nielegalna. To bardzo ważne, zwłaszcza dla firm, które kiełkują”- zapewniał Sroczyński.

Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk w rozmowie z PAP podkreśliła, że zarówno te zmiany, które już zostały wprowadzone, jak i zmiany planowane spotykają się z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców. „Konstytucja Biznesu wprowadza dużo uproszczeń, część zmian to są radykalne zmiany w prawie, cześć to zmiana pewnego podejścia, filozofii pracy, np. jeżeli mówimy o skróceniu czasu pracy urzędników” – powiedziała.

Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadza Konstytucja Biznesu, Oleszczuk wymieniła ułatwienia dotyczące zamówień publicznych. „Przedsiębiorcy są żywo zainteresowani korzystaniem ze środków publicznych i startowaniem w przetargach; a dla małych i średnich przedsiębiorstw przepisy, które funkcjonują były trudne i często uniemożliwiają udział w tych dużych zamówieniach publicznych” – mówiła wiceprezes PARP.

W jej ocenie, kolejną istotną zmianą jest też kwestia sukcesji firm. „Tutaj wcześniej właściwie nie było regulacji, czy też były one niewystarczające” – dodała.

Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy. Większość przepisów Konstytucji, jak np. ulga na start czy działalność nierejestrowa, weszła w życie z końcem kwietnia br.

Od 1 lipca br. wejdą w życie przepisy ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku, np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną. Od lutego 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy Prawa przedsiębiorców dotyczące firm wpisanych do KRS. (PAP)

autor: Agata Tomczyńska