Z ponad rocznej debaty w całej Polsce wynika, że referendum dot. zmian w konstytucji cieszy się dużym zainteresowaniem Polaków; propozycje pytań referendalnych są efektem wielu spotkań i debat - wynikają ze zgłaszanych przez Polaków oczekiwań - powiedział PAP rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.

We wtorek na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju, dot. przygotowań do referendum konsultacyjnego ws. zmian w konstytucji, przedstawione zostały propozycje 15 pytań referendalnych. Wśród nich znalazły się pytania m.in. o uchwalenie nowej konstytucji, obowiązek przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zatwierdzającego zmiany konstytucji, zagwarantowanie wprowadzenia nienaruszalności praw nabytych, takich jak 500 Plus, zagwarantowanie szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60. roku życia, a dla mężczyzn od 65. roku życia, oraz zagwarantowanie członkostwa Polski w UE i w NATO. Prezydent chce, by referendum odbyło się w dniach 10 i 11 listopada.

Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster - opublikowanego w poniedziałek w "Super Expressie" - wynika, że 56 proc. Polaków opowiada się za uchwaleniem nowej Konstytucji; 44 proc. jest przeciwko. 62 proc. ankietowanych chce z kolei uchwalenia zmian w obowiązującej ustawie zasadniczej, a 38 proc. - nie.

Z badania wynika również, że 56 proc. Polaków chce odwołania się w preambule Konstytucji do chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy, jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości (44 proc. nie chce). 57 proc. respondentów opowiada się za konstytucyjnym zagwarantowaniem nienaruszalności praw nabytych, w tym programu Rodzina 500 plus. Polacy (77 proc.) są też za zagwarantowaniem w ustawie zasadniczej szczególnej ochrony prawa dla emerytury dla kobiet od 60, a dla mężczyzn od 65 roku życia.

Komentując sondaż, rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński ocenił w rozmowie z PAP, że "w najbliższym czasie będziemy pewnie świadkami różnych sondaży". "Każdy będzie analizowany i pomocny w dalszym kształtowaniu debaty i kampanii referendalnej" - wskazał.

"Z ponad rocznej debaty w całej Polsce wynika, że idea referendum cieszy się dużym zainteresowaniem Polaków. Przedstawione propozycje pytań referendalnych są efektem wielu spotkań i debat - wynikają one ze zgłaszanych przez Polaków oczekiwań, co do kształtu przyszłej konstytucji, co potwierdza ten sondaż" - stwierdził.

Rzecznik prezydenta zaznaczył również, że Andrzej Duda "zainicjował debatę referendalną, bo uważa, że warto rozmawiać o nowej ustawie zasadniczej - takiej, która będzie napisana dla przyszłych pokoleń".

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm, lub prezydent za zgodą Senatu.

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.

Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.