Sejm w ekspresowym tempie bierze się za kolejne zmiany w prawie. 64. Posiedzenie izby zaowocowało przyjęciem 13 ustaw. Najważniejsze z nich dotyczą dostosowania kodeksu wyborczego do wymogów RODO, kar za nieparlamentarne zachowanie posłów i senatorów, a także reformy szkolnictwa wyższego.

Bezpłatna pomoc prawna z poprawkami PiS

Posłowie przyjęli prezydencki projekt dotyczący bezpłatnej pomocy prawnej. Wcześniej pracowała nad nim komisja sejmowa, która zarekomendowała przyjęcie wszystkich poprawek PiS. Te dotyczą m.in. wymóg wyższego wykształcenia od kandydata na doradcę prawnego.

Warto przypomnieć, że sam system bezpłatnej pomocy prawnej obowiązuje już od 2016 roku. Jego celem jest zapewnienie nieodpłatnych porad osobom, które nie mają możliwości uzyskania profesjonalnego wsparcia. Prezydencki projekt zakłada, że nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje mają objąć m.in. „osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone, czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne, lub którym wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego”. Co więcej, dodatkową formą udzielenia takiej pomocy ma być mediacja na etapie przedsądowym.

Reklama

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw

Kary dla parlamentarzystów

Reklama

Chodzi o nowelę ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Przyjęte przez Sejm zmiany dotyczą obniżenia uposażenia i diety parlamentarzystów za naruszenie zachowaniem powagi Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego na ich posiedzeniach lub posiedzeniach ich organów.

#Sejm wprowadził zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Następnie nowelizacją zajmie się @PolskiSenat pic.twitter.com/OslkPzBucH

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 15 czerwca 2018

"Mandat posła czy senatora pełniony jest nie tylko na sali posiedzeń Sejmu i Senatu. Posłowie i senatorowie reprezentują Parlament Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze całego kraju i poza nim, dlatego też ich zachowanie powinno licować z powagą pełnionych przez siebie funkcji, również w miejscach niebędących salą posiedzeń, ale bezpośrednio związanych z wykonywaniem mandatu posła i senatora" – czytamy w uzasadnieniu.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Kolejne zmiany w kodeksie wyborczym. Uchylono obowiązek transmisji z lokali wyborczych

Przepisy o RODO wpłynęły także na prawo wyborcze. Zgodnie z przyjętymi przez Sejm zmianami, samorządy nie będą miały obowiązku transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych. Ponadto, ustawa skraca procedury rozpatrywania skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące podziału na okręgi wyborcze. Te od razu trafią do NSA, a nie jak dotychczas – do sądu administracyjnego pierwszej instancji. Od rozstrzygnięć NSA nie będzie przysługiwała dalsza ścieżka odwoławcza.

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Będzie ciąg dalszy ustawy 2.0

Chodzi o tzw. „konstytucję dla nauki”, która zakłada zmiany w szkolnictwie wyższym. Przygotowany przez MNiSW projekt przewiduje m.in. uzależnienie możliwości prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych od kategorii naukowych, jakie szkoła wyższa uzyska w prowadzonych dyscyplinach. Rektor zyska większą możliwość kształtowania polityki uczelni. - Po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki, mają istnieć dwie ścieżki uzyskania doktoratu: szkoły doktorskie i ścieżka eksternistyczna tzw. z wolnej stopy. W szkołach doktorskich każdy doktorant będzie miał zapewnione stypendium naukowe, a szkoły nie będą miały formy niestacjonarnej – czytamy na stronie internetowej Sejmu. Projekt został ponownie skierowany do komisji sejmowej.

Rządowy projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Za wcześnie na komisję śledczą ds. VAT

Projekt zakładający powołanie komisji śledczej ws. wyłudzania podatku od towarów i usług został skierowany do komisji sejmowej. Celem jej powołania ma być zbadanie prawidłowości działań instytucji państwowych, jeśli chodzi o wpływy z VAT i akcyzy w latach 2007 – 2015. Jak wskazuje ustawodawca, w tym okresie luka dochodów wzrosła z 8,8 proc. w 2007 r. do 26 proc. w 2015 r., a straty dla finansów publicznych można szacować na 200-300 miliardów złotych.

Posłanka Genowefa Tokarska w imieniu klubu @nowePSL - @Unia_Euro_Dem nt. projektu uchwały ws. powołania komisji śledczej ds. wyłudzeń #VAT.#Sejm pic.twitter.com/72wF0OpjZL

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 14 czerwca 2018

Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego

Sprawdź, nad czym pracowali posłowie na poprzednich posiedzeniach izby>>>>