W kwestii referendum dot. konstytucji jesteśmy na etapie dyskusji i rozmów, zobaczymy jakie będą pytania - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek po południu odbędzie się posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju dot. przygotowań do referendum konsultacyjnego ws konstytucji. Prezydent Andrzej Duda najprawdopodobniej przedstawi tam propozycje pytań referendalnych.

Premier pytany na konferencji prasowej o kwestię referendum, odpowiedział, że prezydent planuje je w ramach swoich kompetencji. "Jesteśmy na etapie dyskusji, rozmów. Jeszcze nie znamy pytań, poznaliśmy proponowane przez pana prezydenta daty" - powiedział szef rządu.

"Zobaczymy, jakie będą pytania i jaki będzie dalszy ciąg (zdarzeń) związany z referendum" - dodał Morawiecki.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm, lub prezydent za zgodą Senatu.

Ustawa o referendum ogólnokrajowym stanowi, że prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.

Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

3 maja prezydent Duda zapowiedział, że złoży w Senacie wniosek, by referendum konsultacyjne ws. konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada. Zaapelował też wtedy o udział w tym głosowaniu, w którym - jak mówił - "wszyscy Polacy będą mogli wypowiedzieć się, co do swojej wizji przyszłego ustroju Polski".