W gdańskiej Przepompowni Ścieków Ołowianka trwa montaż nowego silnika, który w nocy został dostarczony do miasta z Holandii – poinformowała w czwartek gdańska spółka Saur Neptun Gdańsk zarządzająca siecią wodociągowo-kanalizacyjną.

Z informacji przekazanych przez Saur Neptun Gdańsk (SNG) wynika, że po uruchomieniu dostarczonego z Holandii nowego urządzenia, Przepompownia Ścieków Ołowianka będzie w stanie tłoczyć do Oczyszczalni Wschód 80-90 procent ścieków. Firma zapowiadała też, że w krótkim czasie po uruchomieniu silnika wprawiającego w ruch pompy, zakończony zostanie prowadzony od wtorku awaryjny zrzut nieczystości do Motławy i Zatoki Gdańskiej.

We wtorek przed południem przestały działać urządzenia w Przepompowni Ścieków Ołowianka odbierającej 60 procent ścieków z terenu Gdańska i odprowadzającej je do Oczyszczalni Wschód. Awaria spowodowana została zalaniem komory pomp i znajdujących się tam czterech silników: dwóch głównych i dwóch zapasowych.

Reklama

Po wypompowaniu wody z komory pomp i wymontowaniu z niej silników dwa z nich zostały przekazane specjalistycznym firmom do osuszenia, a dwa powierzone specjalistom do przezwojenia.

Aby uniknąć zalania miasta przez cofające się z kanalizacji ścieki, we wtorek ok. g. 13 spółka SNG zdecydowała o rozpoczęciu awaryjnego zrzutu nieczystości do Motławy i Zatoki Gdańskiej. Firma wystosowała też – nadal aktualny, apel do mieszkańców dolnego tarasu miasta o ograniczenie zużycia wody.