Pieniędzy wystarczy na elekcję samorządową, zabraknie na referendum konstytucyjne prezydenta
W Krajowym Biurze Wyborczym (KBW) w związku z nowym kodeksem wyborczym na nowo szacowane są koszty tegorocznych wyborów samorządowych.
Już wiadomo, że będą niższe, niż pierwotnie liczono. W lutym KBW informowało o kwocie 792,5 mln zł. Na nią złożyła się m.in. cena kamer w lokalach wyborczych, dodatkowe komisje do zliczania głosów, zwiększenie liczby komisarzy wyborczych i powstanie korpusu urzędników wyborczych.