Rząd zakłada, że w średnim okresie inflacja będzie zbieżna z celem RPP - napisał w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Leszek Skiba.

"Rząd w swoich prognozach (przyjmowanych m.in. do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i do Ustawy Budżetowej) zakłada, że w średnim okresie poziom inflacji będzie zbieżny z celem inflacyjnym ustalonym przez RPP" - napisał Skiba.

NBP prowadzi politykę pieniężną w ramach strategii średniookresowego celu inflacyjnego ustalonego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 punkt procentowy.