Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy przez prezes sądu - przewodniczącą Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie w protokole z posiedzenia Kolegium, dotyczącego odwołania sędziego Waldemara Żurka z funkcji rzecznika prasowego ds. cywilnych SO w Krakowie.

Pismo z Prokuratury Krajowej o wszczęciu śledztwa otrzymał Małopolski Komitet Obrony Demokracji, który złożył zawiadomienie w tej sprawie. Informację o wszczęciu śledztwa przekazał w czwartek PAP.

Z otrzymanego przez KOD pisma wynika, że śledztwo zostało wszczęte w Wydziale Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej i dotyczy "poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego – przewodniczącą Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie w protokole z przebiegu posiedzenia Kolegium 15 stycznia w Krakowie".

Sprawa dotyczy zawiadomienia małopolskiego Komitetu Obrony Demokracji o możliwości poświadczenia nieprawdy przez prezes Sądu Okręgowego Dagmarę Pawełczyk-Woicką w protokole posiedzenia Kolegium. Miało ono polegać na "umieszczeniu adnotacji, że Kolegium wyraziło pozytywną opinię o wniosku prezesa SO w sprawie odwołania z funkcji rzecznika prasowego SO sędziego Waldemara Żurka w sytuacji, gdy opinia taka nie została wyrażona".

Zawiadomienie małopolskiego KOD-u wpłynęło na początku lutego do Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód. Prokuratura ta skierowała następnie do Prokuratora Okręgowego wniosek o wyłączenie, w celu uniknięcia ewentualnego zarzutu braku obiektywizmu. Również Prokuratura Okręgowa postanowiła wyłączyć się ze sprawy. "Z uwagi na fakt, że wszystkie podległe prokuratury oraz Prokuratura Okręgowa w Krakowie współpracują z sędziami Sądu Okręgowego w Krakowie, został skierowany wniosek o wystąpienie do Prokuratora Krajowego o wyznaczenie innej jednostki organizacyjnej prokuratury spoza regionu krakowskiego do procedowania w tej sprawie" – informowała krakowska prokuratura.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka od 9 stycznia jest prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie; powołana na to stanowisko przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Jak podawały media, jej pierwszą decyzją było odwołanie 16 stycznia rzecznika prasowego ds. cywilnych sędziego Waldemara Żurka. Według informacji na stronie internetowej SO w Krakowie, z dniem 17 stycznia sędzia Waldemar Żurek "został odwołany z funkcji rzecznika prasowego ds. cywilnych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium Sądu Okręgowego".

W wyniku tej decyzji sześcioro z ośmiu członków Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie podjęło decyzję o opuszczeniu Kolegium. Jak oświadczyli, decyzja podyktowana była brakiem możliwości współpracy z prezes Sądu Okręgowego w Krakowie i nieuprawnionymi treściami w protokole o odwołaniu sędziego Waldemara Żurka z funkcji rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie ds. cywilnych. Chodziło o sformułowanie o "jednogłośnie pozytywnej opinii" - pomimo braku zarządzonego głosowania.

5 lutego na konferencji prasowej sędzia Pawełczyk-Woicka decyzję sędziów o opuszczeniu Kolegium Sądu nazwała "nieprzemyślaną i nieodpowiedzialną, godzącą w tok niektórych postępowań sądowych". Odnosząc się do zarzutów zaznaczyła, że "przebieg kolegium był taki, jak to wynika z jego protokołu sporządzonego przez wieloletniego protokolanta posiedzeń kolegium".

Wyjaśniła, że w kolegium od wielu lat stosowano praktykę, iż formalne głosowanie i liczenie głosów zarządza się tylko w przypadku opiniowania kandydatur na stanowiska sędziów. W pozostałych przypadkach - podkreśliła Pawełczyk-Woicka - jeżeli żaden z członków nie wyraził opinii negatywnej lub nie wniósł o poddanie wniosku głosowaniu przyjmowano, że sprawa została zaopiniowania jednogłośnie pozytywnie.

Relacjonując przebieg posiedzenia kolegium ws. sędziego Żurka prezes tłumaczyła, że po przedstawieniu tej kwestii członkom kolegium, żaden z sędziów wchodzących w jego skład nie zgłosił sprzeciwu, a kilku wprost uznało odwołanie za uzasadnione, aczkolwiek motywując je odmiennie. "W tej sytuacji, zgodnie z ugruntowaną praktyką, w protokole obrad został zamieszczony wpis o jednogłośnie pozytywnej opinii Kolegium w przedmiocie odwołania sędziego Żurka" - zaznaczyła Pawełczyk-Woicka.

Na początku lutego małopolski KOD złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości poświadczenia nieprawdy w protokole Kolegium przez prezes SO.

Po informacji z PK o wszczęciu śledztwa małopolski KOD napisał w czwartek w przesłanym PAP oświadczeniu, że "Zarząd Regionu KOD Małopolska z zadowoleniem przyjmuje informację o wszczęciu postępowania w sprawie poświadczenia nieprawdy w protokole z przebiegu posiedzenia Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie w związku z odwołaniem sędziego Waldemara Żurka z funkcji rzecznika tego sądu".

W oświadczeniu przypomniano, że "członków Kolegium, którzy ustąpili, dotknęły represje polegające na odwołaniu ich z funkcji przewodniczących wydziałów". Wyrażono nadzieję, że prokuratura "wypełni obowiązek rzetelnego przeprowadzenia postępowania w interesie Rzeczypospolitej".