Podczas trzydniowego posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili dziesięć ustaw. Teraz Senat zajmie się zmianami w prawie podatkowym, ustawą o kosztach sądowych czy Służbie Więziennej. Nie będzie natomiast kontynuacji prac nad projektem PSL „emerytura bez podatku”, czy obniżeniem stawki PIT do 15 proc. dla firm rozliczających podatek liniowy.

Oto najważniejsze rozstrzygnięcia 60. Posiedzenia Sejmu:

Większe wpływy do budżetu, czyli przewozy kolejowe pod kontrolą

Monitorowanie przewozu towarów wrażliwych i kontrola transportu produktów leczniczych. To główne założenie przyjętej przez posłów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Czujność celników ma ukrócić proceder nielegalnego wywozu leków z Polski. Ustawodawca wśród towarów wrażliwych obok leków wylicza paliwa silnikowe, rozpuszczalniki, alkohol etylowy czy susz tytoniowy. Jak tłumaczył wnioskodawca Bogdan Rzońca z PiS, „szajki przeniosły się z dróg na kolej”, gdyż ta dotąd nie była tak sprawnie kontrolowana, jak w przypadku przewozów drogowych. Kontrole miałyby być wykonywane np. na bocznicach kolejowych, w miejscu dostarczenia towarów lub w kolejowych oddziałach celnych (tzw. oddziałach granicznych). Projekt niesie za sobą także dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dla przewoźników i przedsiębiorców chcących wywieźć towary za granicę. Jak czytamy na stronie Sejmu, poszerzenie obowiązującej ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów o nadzór nad przewozami kolejowymi i produktami leczniczymi ma prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego, a tym samym do zwiększenia wpływów budżetowych.

Reklama

Sprawy o ochronę wizerunku RP zwolnione z opłat

Reklama

To główny cel przyjętej przez Sejm noweli ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z przyjętymi przepisami "nie pobiera się opłat od pozwu o ochronę dóbr osobistych, gdy sprawa dotyczy patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem, wniesionego przez kombatanta (...) lub jego zstępnego, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, których statutowym celem jest ochrona patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem". Jest to swego rodzaju uzupełnienie głośnej ustawy o IPN, zgodnie z którą do ochrony dobrego imienia RP i narodu polskiego zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych.

Kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej na nowych zasadach

Sejm znowelizował także ustawę o Służbie Więziennej. Ta zakłada zmianę systemu naboru oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Głównym celem jest utworzenie uczelni Służby Więziennej, wzorowanej na rozwiązaniach stosowanych w Wojsku Polskim, Policji czy w Państwowej Straży Pożarnej, która będzie kształcić przyszłe kadry dla potrzeb więziennictwa. "Obecnie żadna z polskich uczelni wyższych realizujących kształcenie na kluczowych dla więziennictwa kierunkach, w tym resocjalizacja, bezpieczeństwo, czy kryminologia, nie wyposaża jednocześnie absolwentów w specyficzne kompetencje właściwe dla funkcjonariuszy SW wynikające z paramilitarnego charakteru tej formacji" - podkreślało Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort zapowiedział również zmiany zasad naboru do Służby Więziennej, które zyskać mają bardziej scentralizowany charakter.

Nie będzie emerytury bez podatku

Chodzi o projekt procedowany przez PSL, który zakładał wypłacanie emerytom i rencistom świadczeń bez pomniejszania ich o podatek PIT oraz o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Projekt zakładał, że emeryci i renciści po wejściu w życie ustawy otrzymaliby "na rękę" świadczenia w wysokości kwoty brutto, czyli bez pomniejszania ich o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak wyliczał przed złożeniem projektu w Sejmie szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, dzięki takiemu zabiegowi emeryci i renciści zyskaliby ok 20 proc. wartości świadczenia. Posłowie odrzucili do jednak w pierwszym czytaniu.

Stawka PIT dla małych firm bez zmian

Posłowie nie dali szansy projektowi obniżającemu stawkę PIT dla małych firm, które rozliczają się liniowo. Stawka podatku miałaby wówczas wynosić nie 19, a 15 proc. Przypomnijmy, że początkiem ubiegłego roku rząd zmniejszył już stawkę CIT dla małych firm z 19 proc. do 15 proc. Jak jednak wskazuje ustawodawca, w aktualnym stanie prawnym obniżenie stawki CIT okazało się niewystarczającym rozwiązaniem dla najmniejszych firm. Te wraz z sektorem MSP w dużej mierze, ze względu na formę prawną prowadzonej działalności, rozliczają bowiem podatek dochodowy od osób fizycznych, a nie podatek dochodowy od osób prawnych. Niższa stawka PIT miała dotyczyć małych podatników i tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność. Projekt odrzucono jednak w pierwszym czytaniu, o co wnioskował klub Prawa i Sprawiedliwości.

Następne posiedzenie Sejmu planowane jest w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. Chcesz wiedzieć, co działo się na poprzednich obradach? Sprawdź>>