KNF przedstawiła w środę założenia dotyczące polityki dywidendowej banków komercyjnych w okresie średnioterminowym.

"Będziemy się regularnie przyglądać średnioterminowym założeniom dotyczącym naszej polityki dywidendowej dla banków komercyjnych, będą one podlegały corocznej rewizji, w pierwszym kwartale" – powiedział Chrzanowski.

Reklama

"O ile sytuacja makroekonomiczna, otoczenie regulacyjne, a także sytuacja samych banków nie zmienią się w sposób znaczący, nie mamy zamiaru modyfikować naszych założeń, a w szczególności ich zaostrzać" – dodał.

Reklama

Komisja, publikując w listopadzie 2017 roku, kryteria wypłaty dywidendy z zysku za 2017 roku zapowiedziała, że przedstawi wytyczne, którymi będzie kierować się kształtując politykę dywidendową w kolejnych latach.

"Chcemy, by inwestycje w polskim sektorze bankowym były opłacalne i rentowne. Jeżeli na dłuższą metę ograniczymy możliwość wypłacania dywidendy, pojawia się pytanie: kto będzie chciał inwestować i mieć w udziały w polskim sektorze bankowym" – powiedział Chrzanowski.

Zgodnie ze średnioterminowymi wytycznymi KNF, banki chcące wypłacić do 75 proc. zysku na dywidendę muszą mieć Tier1 nie niższy niż wymagane minimum, podwyższony o 1,5 p.p., a banki,(które chcą wypłacić do 100 proc. zysku na dywidendę) muszą dodatkowo przejść stress testy. Tier1 jest stosunek kapitału do średniej ogólnej sumy bilansowej; wskaźnik informujący jak dobrze bank jest przygotowany na sprostanie długoterminowym zobowiązaniom.

Przewodniczący ocenił, że będą w sektorze banki, które będą miały regulacyjną zdolność do przeznaczania całego zysku na dywidendę.

"Myślę, że będą banki, które - tak jak obecnie - będą zdolne do wypłaty do 100 proc. zysku" – powiedział Chrzanowski.

KNF w średnioterminowych założeniach polityki dywidendowej utrzymała, że banki zaangażowane w walutowe kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych muszą dodatkowo skorygować stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa kryteria. (PAP Biznes)