Wyklęci przez komunistów żołnierze powstania antykomunistycznego otaczani są dzisiaj czcią i szacunkiem władz państwowych i całego narodu polskiego – napisał w liście do uczestników Pielgrzymki Żołnierzy Wyklętych na Jasną Górę Prezydent RP Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że Żołnierze Wyklęci w imię najwyższych zasad podjęli bój ze złem i zniewoleniem, choć nie mieli szans zwyciężyć. Potomność jednak im przyznała rację; współcześnie to oni okazali się zwycięzcami w nierównych zmaganiach toczonych z nieprzyjacielem - podkreślił.

Prezydent skierował swoje wystąpienie do osób uczestniczących w niedzielę na Jasnej Górze w uroczystościach pierwszej Pielgrzymki Kombatantów Podziemia Antykomunistycznego, określanej też jako Pielgrzymka Żołnierzy Wyklętych. Przybyło na nią blisko 60 żyjących weteranów. Prezydenta reprezentował jego doradca dr hab. Andrzej Waśko.

W liście do uczestników pielgrzymki Andrzej Duda napisał m.in., że epopeja powstania antykomunistycznego weszła na trwałe do kanonu polskich dziejów, a „prawda o drugiej konspiracji, o powszechnym oporze Polaków przeciwko powojennej sowietyzacji, o heroicznych walkach oddziałów leśnych, jest dziś fundamentem niepodległej Rzeczypospolitej”.

„Nasz naród odrzucił kłamstwo, szerzone przez dziesięciolecia w propagandzie komunistycznej. Ta głęboka zmiana w świadomości społecznej, której w ostatnich czasach byliśmy uczestnikami i świadkami, stanowi prawdziwy historyczny przełom” - ocenił prezydent.

Za "rzecz niezmiernej wagi” Andrzej Duda uznał, że w roku świętowania stulecia odrodzenia ojczyzny, można bez wahania mówić, że „teraz – wyzwoliwszy się ponownie spod narzuconej nam władzy i objąwszy we władanie suwerenne państwo – my, Polacy, ostateczne wybiliśmy się na niepodległość”.

„Wybiliśmy się na niepodległość w wymiarze instytucjonalnym, państwowym. Ale równie ważne, a może jeszcze ważniejsze nawet jest to, że wybiliśmy się na niepodległość w wymiarze duchowym. Ocaliliśmy swoją tożsamość i pamięć o tym, kto – w najtrudniejszych dla naszej wspólnoty czasach terroru i opresji dwóch reżimów totalitarnych: III Rzeszy Niemieckiej i Rosji Sowieckiej oraz jej satelitów – był prawdziwym bohaterem wolnej Polski, a kto jej ciemiężcą i zdrajcą” - napisał.

„Wyklęci przez komunistów żołnierze powstania antykomunistycznego otaczani są dzisiaj czcią i szacunkiem władz państwowych i całego narodu polskiego. Ich patriotyzm, odwaga i niezłomność stanowią wzór, do którego spontanicznie odwołuje się zwłaszcza młode pokolenie” - podkreślił prezydent.

„To wielki triumf tych naszych szlachetnych, prawych, zawsze wiernych Ojczyźnie rodaków, którzy w imię zasad najwyższych, konstytuujących naszą wspólnotę, podjęli bój ze złem i zniewoleniem, chociaż nie mieli szans zwyciężyć. To im potomność przyznała rację. Dla nas, współczesnych, to oni okazali się zwycięzcami w nierównych zmaganiach toczonych z nieprzyjacielem” - ocenił Andrzej Duda.

"Dlatego bardzo się cieszę, że w całym kraju, a także poza granicami z roku na rok odbywają się coraz liczniejsze uroczystości upamiętniające drugą konspirację" - napisał prezydent.

Podziękował też wszystkim przechowującym pamięć o jej bohaterach, pielęgnującym ją i upowszechniającym. Wyraził satysfakcję, że co roku organizowane są coraz liczniejsze uroczystości upamiętniające drugą konspirację, a także przekonanie, że wśród tych wydarzeń i inicjatyw szczególne miejsce zajmuje jasnogórska uroczystość.

Podkreślając znaczenie tego sanktuarium dla Polaków, jako symbolu niezłomnego trwania przy ideałach i wartościach Rzeczypospolitej, prezydent nawiązał do odsłoniętej tego dnia w jasnogórskiej Kaplicy Pamięci Narodu tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym. „Jesteśmy im to winni, aby w tym miejscu, które było świadkiem tak wielu ważnych momentów w naszej historii, również czyny Niezłomnych zostały zapisane na zawsze” - wskazał.

Podziękował inicjatorom wmurowania tablicy i wszystkim, którzy przyczyniają się do krzewienia ideałów Żołnierzy Wyklętych. „Stoją oni dziś w długim szeregu naszych rodaków zasłużonych dla sprawy wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej i jestem przekonany, że jak długo istnieć będzie nasz naród i suwerenne państwo, tak długo czcić będziemy ich czyny bojowe i konspiracyjne, a z ich przykładu czerpać będą następne generacje Polek i Polaków” - wskazał Andrzej Duda.

Pomysł na upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych na terenie Jasnej Góry w postaci tablicy zrealizowały tygodnik „Niedziela”, PGNiG i Instytut Pamięci Narodowej. Napis na tablicy brzmi: „Żołnierzom Niezłomnym, którzy stanęli do walki o wolną Polskę przeciw komunistycznemu zniewoleniu, poległym w walkach, zakatowanym podczas śledztw, zamordowanym w wyniku zbrodni sądowych, długoletnim więźniom i represjonowanym”.

Tablicę odsłonił metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, który wcześniej, podczas mszy będącej głównym punktem pielgrzymki, akcentował w homilii, że Żołnierzom Niezłomnym przywracana jest obecnie zarówno godność ludzka, jak i należna chwała.