Opozycjonista, prawnik, sędzia, były wiceminister sprawiedliwości, prof. Adam Strzembosz odebrał w poniedziałek w Urzędzie Miasta Krakowa medal "Za mądrość obywatelską". Odznaczenie przyznała redakcja miesięcznika "Kraków".

Medal prof. Strzemboszowi wręczyli: prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski i redaktor naczelny miesięcznika Kraków, Jan Pieszczachowicz.

Laudację wygłosił prof. Andrzej Zoll z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który podkreślił, że "obywatelskość prof. Strzembosza oparta jest na bardzo silnie wykształconej postawie, zrośniętej z niepodważalnymi wartościami. Ma ścisły związek z wychowaniem otrzymanym w domu rodzicielskim, które w całym życiu profesora pozwala mu kroczyć drogą opartą na umiejętności odróżnienia dobra od zła".

"Te fundamenty wywodzą się z wierności chrześcijaństwu, a w szczególności - społecznej nauce Kościoła, patriotyzmowi, którego domowe korzenie zostały wzmocnione jego własnymi doświadczeniami w okresie hitlerowskiej okupacji, a później w okresie opierania się naciskom władz Polski Ludowej" – zaznaczył Zoll.

Prof. Adam Strzembosz przywołał w swym wystąpieniu rodzinne związki z Krakowem, gdzie przy Małym Rynku stoi gotycka kamienica Strzemboszów, której właścicielem był przed wiekami jeden z jego przodków - krakowski ksiądz.

Przypomniał także kilka wydarzeń, związanych z Krakowem, w których brał osobisty udział: strajk uczniów szkół krakowskich w latach 40., studia na wydziale prawa UJ - na przełomie lat 1950/60; współpracę z krakowskimi prawnikami i opozycjonistami przy tworzeniu Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności" - w latach 80-tych.

Medal "Za mądrość obywatelską" - nagrodę ustanowioną w 2006 r., przyznaje zespół redagujący miesięcznik "Kraków" za szczególne zasługi i odwagę w obronie zasad demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego, za rzetelność i profesjonalizm w pełnieniu przez laureata funkcji, za przestrzeganie zasad przyzwoitości w życiu publicznym.

Wyróżnienie ma charakter honorowy; jego materialnym wyrazem jest medal "Za Mądrość Obywatelską", zaprojektowany przez artystę plastyka - Janusza Trzebiatowskiego.

Wcześniejszymi laureatami byli już m.in.: prof. Andrzej Zoll, prof. Leszek Balcerowicz, prof. Karol Modzelewski, Kazimierz Kutz, prof. Jerzy Stępień, prof. Adam Daniel Rotfeld, ks. prof. Michał Heller.

Prof. Adam Strzembosz (ur. 11 września 1930 r.), jest nestorem polskich prawników; byłym przewodniczący Trybunału Stanu i Prezesem Sądu Najwyższego w latach 1990-98; byłym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Od 1980 r. angażował się w organizację niezależnych struktur związkowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, był członkiem prezydium Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" oraz członkiem - delegatem Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ "Solidarność" w Gdańsku.

Podczas obrad Okrągłego Stołu w 1989 r. został współprzewodniczącym podzespołu ds. prawa i sądów, a następnie pełnił funkcję przewodniczącego komisji prawa i sprawiedliwości Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Lechu Wałęsie.

We wrześniu 1989 r. został powołany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W lipcu 1990 objął stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, po czym decyzją Sejmu został wybrany na pierwszego prezesa SN. Funkcję tę pełnił do 1998 r., będąc z urzędu również przewodniczącym Trybunału Stanu.

Jest kawalerem Orderu Orła Białego.