Chciałbym, aby rok 2018 był czasem kontynuacji dobrych relacji z naszymi sąsiadami ze wschodu - powiedział w piątek marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas z spotkania z korpusem dyplomatycznym.

"Chciałbym, by piecza nad polskim dziedzictwem i Polakami za granicą łączyła nas z sąsiadami. Chcemy by mniejszości narodowe łączyły nas, a nie dzieliły" - mówił Karczewski.

Podkreślił, że zależy mu też na współpracy parlamentarnej w ramach Trójkąta Weimarskiego (forum współpracy Polski, Niemiec i Francji). "Poszukujemy wspólnych rozwiązań problemów, które dotyczą całej UE" - zaznaczył marszałek Senatu.

Stwierdził, że Senat zyskuje na znaczeniu w sferze międzynarodowej. "To zasługa rosnącej pozycji parlamentów narodowych, ale też roli dyplomacji parlamentarnej, która buduje dobrą atmosferę współpracy pomiędzy rządami i społeczeństwami" - powiedział Karczewski.

Zauważył też, że w Senacie rodzą się inicjatywy, które - według niego - stanowią impuls dla władzy wykonawczej w Polsce, do angażowania naszego kraju na arenie międzynarodowej. Zachęcił zagranicznych dyplomatów do podejmowania współpracy z Senatem.

Karczewski poinformował, że w najbliższych dniach spotka się w Polsce z przewodniczącym Senatu Hiszpanii. "Dużą wagę też przykładam do wizyty przewodniczącego Senatu Francji, który wystąpi przed polskim Senatem" - dodał.

Marszałek mówił też, iż chciałby, aby w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości senatorowie wspólnie z rodakami poza granicami kraju celebrowali "to wielkie święto wolności". "W związku z tym planujemy odwiedzić naszych rodaków m.in. w Ameryce Południowej" - zapowiedział.

"Staramy się utrzymywać intensywną współpracę w gronie parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Chcemy, by nasz wspólny głos był coraz lepiej słyszalny w Unii Europejskiej" - podkreślił marszałek Senatu. Zapowiedział działania "w ramach stałych delegacji trójstronnego Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy, a także dwustronnych zgromadzeń parlamentarnych Polski i Litwy, Polski i Mołdawii, Polski i Ukrainy oraz Polski i Gruzji" i w innych organizacjach międzyparlamentarnych.