Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego (PE) zdecydowała, że na sesji plenarnej pod koniec lutego odbędzie się debata na temat sytuacji w Polsce i głosowana będzie rezolucja w tej sprawie.

We wtorek rezolucję popierającą uruchomienie przez Komisję Europejską art. 7 traktatu wobec Polski przyjęła Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego.