Senatorowie PO chcą doprecyzować przepis karny noweli o IPN poprzez wprowadzenie sformułowania o "obozach zagłady"; chcą też wykreślić zapis o "zbrodniach ukraińskich nacjonalistów".

"Jeżeli wspólnym interesem obywateli polskich pod każdą kopułą świata jest to, żeby w przestrzeni publicznej nie pojawiały się słowa, nigdy, o "polskich obozach śmierci", "koncentracyjnych" i "obozach zagłady", to my chcemy wprowadzić do artykułu 55 poprawkę, która brzmi następująco: "Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za tworzenie przez III Rzeszę Niemiecką obozów koncentracyjnych i obozów zagłady oraz za dokonywane tam ludobójstwo i inne zbrodnie... - dalszy ciąg zgodnie tak jak idzie w ustawie - powiedział senator PO Jerzy Fedorowicz, przewodniczący senackiej komisji kultury i środków przekazu.

- Wchodzą bardzo konkretne cztery wyrazy: obozów koncentracyjnych i obozów zagłady - mówił Fedorowicz.

Inna poprawka przedstawiona przez senatora PO polega na wykreśleniu z noweli ustawy o IPN zapisu o "zbrodniach ukraińskich nacjonalistów". - Uważamy, że ten artykuł jest niepotrzebny - powiedział Fedorowicz.

Nad przyjętą w piątek przez Sejm nowelizacją ustawy o IPN, która wprowadza kary m.in. za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności za zbrodnie z okresu II wojny światowej, pracują senatorowie z dwóch komisji: praw człowieka, praworządności i petycji oraz kultury i środków przekazu. Zadaniem obu komisji jest rozpatrzenie i przedstawienie Senatowi sprawozdania dotyczącego ustawy.