Reklama

Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0 lub Konstytucja dla Nauki), zaprezentował 22 stycznia w Warszawie minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin. Projekt zawiera zmiany wprowadzone po trwających od września ub.r. konsultacjach społecznych i międzyresortowych.

Studenci zrzeszeni w PSRP pozytywnie ocenili projekt. "Uczciwy system opłat, kary dla uczelni za łamanie praw studenta, gwarancja członkostwa przewodniczącego samorządu studenckiego w radzie uczelni z głosem stanowiącym czy wycofanie się z propozycji wydłużenia studiów niestacjonarnych – to tylko niektóre z przeforsowanych rozwiązań szczególnie ważnych z perspektywy studentów. Parlament Studentów RP po analizie projektu jednogłośnie poparł wspólnie wypracowaną Konstytucję dla Nauki" - napisali w przesłanym PAP we wtorek komunikacie.

Przewodniczący PSRP Tomasz Tokarski ocenił, że praca nad reformą to był "realny dialog ze środowiskiem, w tym także studenckim". "Udało się nam sporo osiągnąć w zakresie zabezpieczenia interesów studenckich” - dodał.

PSRP podsumował, że reforma wprowadza nowe rozwiązania w zakresie dodatkowej ochrony praw studenta. Dotychczasowy model zawierania umów student-uczelnia zastąpią nowe mechanizmy zabezpieczenia praw studenckich. "Uczelnia będzie musiała ustalać wysokość wszelkich opłat na cały okres studiów. Jeśli w międzyczasie nałoży na studenta dodatkowe opłaty będzie mogła być ukarana przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego karą pieniężną w wysokości do 50 tysięcy złotych" - wskazano w komunikacie.

Ważną kwestią dla studentów jest również terminowość wydawania dyplomów, do której obecnie zgłaszane są zastrzeżenia. Według zapisów projektu nowej ustawy uczelnia będzie miała 30 dni na wydanie dyplomu swojemu absolwentowi. Jeżeli tego nie zrobi, może otrzymać karę w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Konstytucja dla Nauki dodatkowo zachowuje zasadę bezpłatności studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych, utrzymanie dotychczasowego systemu stypendialnego dla studentów oraz utrzymanie dotychczasowych przywilejów studenckich m.in. 50 proc. ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej.

W komunikacie przypomniano, że PSRP od początku aktywnie włączał się w prace legislacyjne nad nową ustawą, zgłaszając swoje uwagi i przedstawiając opinie w imieniu ponad 1,3 mln studentów. W ostatni weekend odbyło się XI posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, które poświęcone było w znacznej mierze projektowi reformy szkolnictwa wyższego.

„Po ostatnich obradach Rady Studentów nad projektem ustawy, po dziesiątkach spotkań i debat, warto zdecydowanie podkreślić, że w obecnym, wspólnie wypracowanym kształcie, ten projekt jako całość jest dobry dla studentów” - podsumował rzecznik prasowy PSRP Łukasz Rusajczyk.

Parlament Studentów RP zrzesza samorządy studenckie ze wszystkich polskich uczelni i reprezentuje środowisko studenckie przed organami państwa, opiniuje akty prawne dotyczące studentów, a także inicjuje projekty i działania na rzecz środowiska studenckiego. (PAP)

autor: Ludwika Tomala