Reklama

Chodzi o nieruchomość przy ul. Kazimierzowskiej 34 w Warszawie, która w 2013 r. została zreprywatyzowana w postępowaniu prowadzonym przez warszawski ratusz. Jeszcze w 2013 r. właścicielem budynku stał się były urzędnik miasta stołecznego Warszawy, Jakub R. Wcześniej był on wicedyrektorem Biura Gospodarki Nieruchomościami, które zajmowało się zwrotami odebranych po wojnie nieruchomości.

Rzecznik komisji przekazał, że na "wtorkowym posiedzeniu niejawnym komisji weryfikacyjnej zapadła decyzja o wszczęciu postępowania rozpoznawczego w sprawie nieruchomości przy ulicy Kazimierzowskiej 34". "Wcześniej Komisja prowadziła w tym przedmiocie postępowanie sprawdzające" - zaznaczył.

Kubicki dodał, że "po wszczęciu postępowania rozpoznawczego, komisja, zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, wystąpiła do sądu o wpisanie do księgi wieczystej nieruchomości, zakazu jej zbywania oraz ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu".

Komisja weryfikacyjna od początku czerwca 2017 r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Komisja uchyliła już decyzje władz miasta o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do nieruchomości Sienna 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70; o przyznaniu spadkobiercom i Markowi M. praw do Nabielaka 9 (gdzie mieszkała Jolanta Brzeska); o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad; o przyznaniu poszczególnym spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6a.

Ponadto, komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł. (PAP)

autor: Mateusz Mikowski