Reklama

Wicepremier podczas konferencji prasowej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego pokreślił, że zaprezentowany w poniedziałek ostateczny projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce w sposób systemowy reguluje zasady funkcjonowania uczelni i instytutów naukowych.

"W toku bezprecedensowo szerokich konsultacji swoje opinie na temat kształtu ustawy wyraziło około 10 tys. naukowców, studentów, doktorantów i pracowników administracji uczelni. Mogę powiedzieć z dumą i wdzięcznością wobec środowiska akademickiego, że ta ustawa jest rzeczywiście wspólną ustawą rządu, ministerstwa i świata naukowego. W końcowej fazie uzgodnień i konsultacji społecznych, która trwała od Narodowego Kongresu Nauki, a więc od 19 września 2017 r. do nieomal ostatnich godzin przed prezentacją ustawy do ministerstwa dotarło 3300 rozmaitego rodzaju propozycji. Po bardzo wnikliwej analizie uwzględniliśmy około 700" - mówił Gowin.

Szef MNiSW zaznaczył, że obszarem, w którym pierwotny projekt uległ największym zmianom są propozycje adresowane do uczelni średniej wielkości i mniejszych.

"Pierwszy bardzo istotny obszar zmian, które wprowadziliśmy do projektu ustawy dotyczy wsparcia +wysp doskonałości naukowej+, które rozsiane są po całej Polsce. Projekt Regionalnych Inicjatyw Doskonałości przewiduje, że dla danego województwa ministerstwo co roku będzie przeznaczać trzy granty w wysokości do 3 mln zł. Granty przeznaczone będą na badania naukowe w wiodących dla danej uczelni danego regionu obszarach nauki" - wskazał wicepremier.

Dodał, że grant będzie gwarantowany przez cztery lata, co oznacza, że uczelnia, która go uzyska będzie mogła przeznaczyć ok. 12 mln zł na badania w obszarach, w których reprezentuje najwyższy poziom.

Gowin zwrócił uwagę, że propozycje są adresowane do takich uczelni jak np. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Największa uczelnia w regionie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie mogła startować w konkursie na uczelnię badawczą i zdaniem wicepremiera ma szansę na sukces.

Wicepremier podał, że bydgoskie uczelnie największy potencjał mają: w obszarze nauk społecznych, humanistycznych i sztuki - pedagogice i psychologii, językoznawstwie, literaturoznawstwie i sztukach muzycznych; w obszarze nauk o życiu - naukach biologicznych; w obszarze nauk ścisłych i inżynierskich - mechanice, budowie i eksploatacji maszyn, elektrotechnice i telekomunikacji.

Gowin powiedział też, że w ostatecznym projekcie odstąpiono od pojęcia "uczelni federacyjnej" na rzecz "federacji uczelni". Przystąpienie do federacji będzie autonomiczną decyzją każdej z uczelni, a w ramach federacji zachowa ona autonomię.

Wicepremier poinformował również, że MNiSW uruchamia możliwość dofinansowania czasopism i monografii, o co zabiegało środowisko humanistów. "W poprzedniej kadencji zlikwidowano możliwość dofinansowania ze środków ministerialnych monografii, to niewątpliwie odbiło się negatywne na tempie rozwoju nauk humanistycznych. Od dzisiaj można ubiegać się już o dofinansowanie monografii naukowych" - dodał.

Wicepremier poinformował, że 1 i 2 lutego obędą się uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy, a mniej więcej w połowie lutego projekt trafi pod obrady rządu. Liczy, że posłowie i senatorowie wypracują finalną wersję ustawy do połowy maja, prezydent mógłby ją podpisać w czerwcu. Wówczas ustawa mogłaby wejść w życie 1 października, z tym, że zmiany wchodziłyby stopniowo w kolejnych latach do 2026 r. (PAP)

autor: Jerzy Rausz